29/03/2017 Tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı / Vekaletname
 
 Vekaletname