Etilen Fabrikası
İşletmeye Alınış Tarihi : 21.03.1985
Başlangıç Kapasitesi : 300.000  ton/yıl
Bugünkü Kapasitesi : 588.000 ton / yıl
Ürünler :

Etilen, Propilen (Kimyasal Saflıkta), Propilen (Polimer Saflıkta), Py Gaz, C4, Aromatik Yağ

Kullanım Alanları : Etilen: Alçak ve Yüksek Yoğunluk Polietilen, Vinil Klorür Monomer ve Etilen Oksit eldesinde kullanılır.
Polimer Saflıkta Propilen: Polipropilen Fabrikası'nda kullanılır.
Kimyasal Saflıkta Propilen: Akrilonitril Fabrikası'nda kullanılır.
Py Gaz ve Hidrojen: Aromatikler Fabrikası'nda kullanılır.
Aromatik Yağ: Karbon Siyahı eldesinde kullanılır.
Bütan ve Bütadien karışımı olan C4´ler: Sentetik Kauçuk üretiminde kullanılır.