Aromatikler Fabrikası (Arom)
İşletmeye Alınış Tarihi : 22.03.1985
Başlangıç Kapasitesi : 123.000 ton/yıl Benzen
Bugünkü Kapasitesi : 150.000 ton/yıl Benzen
Ürünler :

Benzen, Toluen, Paraksilen, Ortoksilen, C5 Hidrokarbonlar, Ağır Arom

Kullanım Alanları :

Benzen: İlaç ve kimya endüstrisi için birçok kimyasalların çıkış noktasını oluşturur. Kaprolaktamın ana hammaddesidir. İyi bir çözücü ve kuvvetli bir solvent olarak da deri endüstrisindeki yapıştırıcıların eldesinde ve metal temizliğinde, boya endüstrisinde kullanılır. Sanayide plastik imalinde kullanılan stiren ve fenolun sentezinde başlangıç maddesi olarak, naylon bileşenlerinde, sentetik deterjan LAB imalinde kullanılır. Uçak benzinlerinde ve boya yapmaya yarayan anilinin başlangıç maddesi olarak da kullanılır.

Toluen: Solvent olarak, boyalarda ve boyaları inceltmek için kullanılır. Plastik (kauçuk) imalatında ve patlayıcı yapımında TNT (trinitro toluen) üretiminde, yakıtlarda oktan artırıcı, dezenfektanlarda, yapıştırıcı ve mürekkep yapımında kullanılır.

Paraksilen: PTA üretiminde, PET reçine üretiminde, tekstil endüstrisinde hammadde olarak DMT üretiminde kullanılır.

Ortoksilen: Ftalik Anhidrid üretimi, ilaç endüstrisi, dietil ftalat üretiminde kullanılır.

C5 Hidrokarbonlar: Benzin üretiminde kullanılır.