PTA Fabrikası (Saf Tereftalik Asit)
İşletmeye Alınış Tarihi : 28.04.1987
Başlangıç Kapasitesi : 70.000 ton / yıl
Bugünkü Kapasitesi : 105.000 ton / yıl
Ürünler :

Saf Tereftalik Asit (PTA)

Kullanım Alanları : Poliester elyafı (dacron, terilen, perilen, trevira gibi ipliklerin imalinde), poliester reçine ve poliester film yapımında, polietilen tereftalat vb. imalatında kullanılır.