PA Fabrikası
İşletmeye Alınış Tarihi : 19.12.1985
Başlangıç Kapasitesi : 34.000 ton / yıl
Bugünkü Kapasitesi : 49.000 ton / yıl
Ürünler :

Ftalik Anhidrit (PA)

Kullanım Alanları : Boya sanayinde, alkid reçinesi yapımında, çeşitli glikollerle kondenzasyon polimerizasyonu sonucunda polyester eldesinde, DOP vb. gibi plastifiyan üretiminde kullanılır.