Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Bilgi Formu

 

Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Bilgi Formu

SPK’nın II-26.1 nolu "Pay Alım Teklifi Tebliği" ile düzenlenen bilgi/ belgelere ekte yer verilmiştir. Petkim’in “Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet toplanması” konusunda bir duyurusu olması halinde o tarih itibariyle söz konusu tebliğde değişiklik varsa bu da kurumsal internet sitemizde güncel olarak ilgililerin bilgisine sunulacaktır.

 Dosyayı İndir (500 Kb)
 

Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Bilgi Formu

Petkim’in paylarının Zorunlu Pay Alım Teklifi yoluyla SOCAR Turkey Enerji A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formuna ekte yer verilmiştir. Pay alım teklifi işlemleri sonucunda ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 Dosyayı İndir (500 Kb)
 

İndirilebilir özellikte olan dosyaları görüntüleyebilmeniz için sisteminizde Adobe® Acrobat Reader® yüklü olması gerekmektedir.
Programı ücretsiz olarak edinmek için lütfen buraya tıklayın.