İnsan Kaynakları / Uygulamalarımız

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de İnsan Kaynaklarının temel fonksiyonları, insan kaynakları politikamız doğrultusunda şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak, şirket kültürünü benimsetip iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturmak, gelecekteki daha üst görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek ve çalışanlarımıza kariyer yönetiminde rehberlik yapmaktır.

 

 

İşe Alım ve Yerleştirme

Şirketimizin işe seçme sürecindeki temel amacı, motivasyonu yüksek, şirkete bağlılık gösterecek ve işbirliği sağlayacak, Petkim’i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynakları istihdam etmektir. Bu amaç doğrultusunda eleman alım ilanlarımız kurumsal web sitesi üzerinden yayınlanmakta ve özgeçmişler web’te oluşturulan Aday Havuzu Başvuru Sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Şahsi posta/e-mail yoluyla gönderilen özgeçmişler değerlendirmeye alınmamaktadır. Aday Havuzu İş Başvuru Sistemi aracılığıyla özgeçmiş havuzundan ihtiyaçlar doğrultusunda ve aranılan nitelikte adaylar belirlenmekte ve bu adaylar mülakata çağrılmaktadır. Mülakatlar yetkinlik bazlı olup pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara Petkim İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Oryantasyon

Oryantasyon Eğitimi işe alım sürecinin bir parçasıdır; 
Oryantasyon Eğitiminin hedefleri; yeni işe alınacak personele; şirket politikaları, şirketin organizasyonel yapısı, üretim-hizmet konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği konularında bilgi vermek, çalışanın işe ve işletmeye yabancılaşmasını önleyerek işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır. 

İşe başlayan personelin işe başlatma işlemleri tamamlandıktan sonra şirketle ilgili genel bilgilerin verildiği, çalışacağı bölümün ve iş ilişkisi içinde olacağı bölümlerin tanıtımının yapıldığı ünite ziyaretleri ile Plastik Teknolojileri ve Ürünler, Çevre, Yangın ve Teknik Emniyet, Toplam Kalite Yönetimi, Ekip Çalışması, Problem Çözme Teknikleri, Rekabet Ve Verimlilik Eğitimleri gibi temel eğitim konularından oluşan bir oryantasyon programı uygulanmaktadır.

Ayrıca, işe başlayan personele Petkim’in tarihçesi, kalite anlayışı, ürün yelpazesi ve kullanım alanları, işyeri kuralları ve ulaşım bilgileri gibi genel bilgilerin yer aldığı Personel El Kitabı verilir. Ayrıca bu personelimizin 1 yıl boyunca “Personel ve İş Değerlendirme Sistemi” ile işe ve iş yerine adaptasyonları ve gelişimleri takip edilerek personelin geri bildirimleri değerlendirilir.

Kariyer Planlama

Şirketimiz İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin alt yapısının oluşturulması amacıyla Gelişim Planlama, Kariyer Geliştirme, Terfi ve Yedekleme Süreçleri ve Yetenek Yönetimi gibi sistemlere temel oluşturacak 360 Derece Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda kurumsal yetkinliklerimiz ve bunlara ait davranış göstergeleri fonksiyonel bazlı olarak kullanılmaktadır.

Kurumsal Yetkinliklerimiz:
Kişisel Bütünlük
Delege Etme
Yönetim Süreçlerinde Karar Verme
Çalışanları Motive Etme
Çalışanları Yönlendirme
Çalışanları Geliştirme
Liderlik ve Koçluk(Yönetsel)
Liderlik ve Koçluk(Uzmanlık)
Vizyon ve Amaç
Kalite ve Süreç Odaklılık
Problem Çözme Karar Verme
Strateji Yön Belirleme
Kurum Kaynaklarını Etkin Kullanmak
Takım Çalışması
Müşteri Odaklılık
Değişime Açıklık ve Yenilikçilik
Sonuç Odaklılık
Öğrenmeye Açıklık
Olumlu İş İlişkileri


Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Beyaz Yaka çalışanlar için gerçekleştirilmektedir. Sistemde çalışana kendisini değerlendirme fırsatı verilmekte, değerlendirme 360 derecede (çalışanlar yöneticilerini, eş düzeyler birbirlerini, yöneticiler çalışanları değerlendirir) dairesel boyutta yapılmaktadır.
Değerlendirme sonuçları İnsan Kaynakları tarafından çalışanın ilk amirine bildirmekte, değerlendirme sonuçlarına göre, yöneticiler ile çalışanlar arasında geri bildirim görüşmeleri gerçekleştirilmekte ve gelişim planları oluşturularak İnsan Kaynaklarına iletilmektedir. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme sonuçları gelişim planlarına, kariyer sürecine ve yetenek yönetimine girdi sağlamaktadır.  

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi kuruluş çalışmalarına Şirketimizde 2005 yılında başlanmıştır. Kurumsal Performans Yönetim Sistemi kapsamında stratejilerin yayılımı Balanced Scorecard (BSC) yöntemine dayalı olarak yürütülmektedir. Her yılın başında PETKİM Üst Yönetimi ve paydaş temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay ile vizyona ulaşabilmek amacıyla kurumsal stratejiler gözden geçirilmektedir. Daha sonra bu stratejilere yönelik performans göstergeleri belirlenmekte ve hedefler verilmektedir. Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarından sonra ilgili Genel Müdür Yardımcıları kendilerine bağlı Müdürlerle uzlaşarak kartlarını oluşturmaktadır. Müdürler kendilerine bağlı yöneticilerle yaptığı toplantı sonrası yönetici hedef kartları ortaya çıkmaktadır. Yöneticiler kendine bağlı organizasyonun her düzeyine yayılımı sağlanmaktadır. Böylelikle stratejik hedeflerin organizasyonun her düzeyine yayılımı sağlanmaktadır.

Finans, Müşteri, Süreç, Öğrenme/gelişme boyutu olmak üzere dört farklı boyutta göstergeler sınıflandırılmaktadır. Bu göstergelerin gerçekleşme değerleri belirlenen aralıklarla izlenmekte sonuçları Stratejik Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilmektedir.

2005 yılında başlayan Balance Scorecard yöntemi ile performans ölçümü ve yönetimi 2009 yılına kadar Genel Müdürden Yöneticilere kadar yapılmakta iken 2009 yılından itibaren tüm beyaz yakalı personele yaygınlaştırılmıştır.

Motivasyon ve Geliştirme

Çalışanlarımız için daha rahat, sağlıklı ve huzurlu bir iş ortamı sağlamak, iş performanslarını sürekli geliştirmek ve karşılıklı memnuniyete dayalı bir ilişki geliştirmek amacıyla uygulanan bazı sistemler mevcuttur. Çalışan Anketi başta olmak üzere pek çok şirket içi iletişim aracı kullanarak personelimizden iş ve çalışma ortamı ile ilgili görüş ve geri bildirimleri alınır. Hedeflenen memnuniyet düzeyine ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılır.

Ayrıca;
• Şirket personelimizin birbirini daha iyi tanıması, ortak sorunların görüşülmesi ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla şirket yöneticileri ve personelimizin bir araya geldiği yemekli organizasyonlar, çay saatleri, açık kapı günleri,
• Gaziler Günü ve Haftası kapsamında Petkim bünyesinde çalışan gazi personelimize günlerini kutlamak için düzenlenen yemek organizasyonu,
• Petkim’in kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen tüm çalışanların ve ailelerinin katıldığı şirket pikniği, konserler ve çok sayıda sosyal, kültürel faaliyet,
• Bahar turnuvaları,
• Petkim Etkinlik Kulübü (PETEK) kapsamında yürütülen kulüp faaliyetleri,
• Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında “Petkim Çevre Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen fabrikalar arası çevre yarışmaları,
• Öneri Sistemi,
• Özel Sigorta,
• Zaruri İhtiyaç Karşılığı Borçlanma,
•İşyeri sağlık birimimizce çalışanlarımıza 1-3 ve 6 aylık periyotlarla yapılan sağlık kontrolleri,
• Sağlıklı beslenme esaslı yemekhane ve isteğe bağlı diyet menü seçeneği,
• Başarı Belgesi,
• Tanıma, Takdir ve Ödüllendirme Sistemi,
• Kreş, Ulaşım, Sosyal Tesisler, Lojman,
• Kıdem Primi, uygulamalarıyla motivasyonlarının arttırılması hedeflenir.