İnsan Kaynakları / Personel

Kuruluşumuzda  çalışan tüm personel 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmektedir. 

ÇALIŞMA STATÜSÜ EĞİTİM
BEYAZ YAKA % 21 TEKNİK BÖLÜMLER % 83
MAVİ YAKA(KAPSAM İÇİ) % 79 İDARİ BÖLÜMLER % 17