İnsan Kaynakları / Eğitim
 PETKİM’DE EĞİTİM VE GELİŞİM
 
 
47 yıldır var olan güçlü bir altyapı: Eğitim
 
Çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iş performanslarının artırılmasına yönelik, eğitim ve gelişim ihtiyaçların ortaya çıkarılması, eğitimlerin planlarının oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesi şirketimizde eğitim ve gelişim sürecine göre yönetilmektedir. 
 
Eğitim ve gelişim planlamalarıyla  birlikte, yıllık eğitim bütçesi ortaya çıkmakta, eğitimlerde etkinlik ve yararlılık gözetilirken, maddi kaynak  uygunluğu da aranmaktadır.
 
Çalışanlarımız gelişim planlarına uygun eğitimlere katılmaktadırlar. Eğitimler, Müdürlüklerin kendi bünyelerindeki eğitim salonlarında veya Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Mevzuat açısından her yıl tekrarlanması gereken, işin gereği alınması gereken eğitimler,  teknik ekipman vb. gereçlerle ortamın güçlendirildiği ve zenginleştirildiği eğitim salonlarında ve tatbikat alanlarında gerçekleştirilmektedir.
 
Yarınlarımızın Güvencesi; İşe Yeni Başlayan Çalışanlarımız  
 
İşe  alım sürecimizin en önemli adımlarından biri de yeni işe başlayan personelin şirketimize uyumunun sağlandığı oryantasyon ve işbaşı eğitimleridir. Bu eğitimlerdeki amacımız, işe ilk başlayan çalışanımıza şirketimizi ve birimleri tanıtmak, vizyon, misyon, stratejilerimiz ile ilke ve değerlerimizi, etik kurallarımızı anlatmak, kurumsal aidiyet bilincini vermek, yeni işine alıştırmak, işin ve iş ortamının gerektirdiği becerileri aktarmaktır.  
 
Şirketimizde işe yeni başlayan beyaz yakalı personelimiz oryantasyon programından sonra; fabrikalarda, üretim ve bakım gruplarında çalışacaklarsa iki aylık, idari birimlerde çalışacaklarsa bir aylık işbaşı gelişim eğitimlerine katılmaktadır.
 
Bilgi Birikimimizin İnşa Edicileri: Güçlü Eğitimcilerimiz
 
Şirketimizde idari işinin başında bir yönetici, teknik işinin başında bir uzman, bir mühendis, makinenin, ekipmanın başında bir formen, bir teknisyen iş hayatında uzun yıllar boyunca biriktirdiği tecrübelerini ve bilgi birikimini, etkin liderliği ile astlarına aktarmakta ve bu süreçte, eğitimciliği doğal olarak oluşmaktadır
 
Ayrıca, şirketin görevlendirilmiş iç eğitimcileri bulunmaktadır. Yetkin oldukları konuları, eğitim programları şeklinde çalışanlarla paylaşmaktadırlar.
 
Öğrenerek Sağlanan Gelişim
 “Çalışan etkinliğini ve verimliliğini artırmak” stratejimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın yoğunlaşan eğitim programlarının yanında, işbaşı oryantasyonprogramları, istihdam garantili işgücü eğitimler ile güçlendirilmiş ve kişi başı eğitim süreleri yükselmiş, 2012 yılı itibarıyla 35 saate ulaşılmıştır.
 
Sürekli Öğrenme: Kütüphane -Bilgi Merkezi – E-Learning
Dış kaynaktan alınan eğitimlerin cd, powerpoint sunum vb. dokumanları katılımcılarımızdan temin edilip, Bilgi Merkezi’nde yayınlanarak, daha fazla çalışanımızın ulaşmasına imkan sağlanmaktadır. Paylaşım alanında oluşturmaya başladığımız e-learning eğitimler de yer verilmektedir.
 
Eğitimlerde Değerlendirilme
Çalışanlarımızın katıldıkları eğitimlerden duydukları memnuniyeti belirlemek, önem verdikleri konuları tespit etmek, iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmak amacıyla, 2004 yılından bu yana eğitimlerin bitiminde değerlendirme anketleri yapılmaktadır.Anket sonuçları, eğitim içeriği, eğitimci, eğitim malzemeleri ve ortam bakımından kırımlandırılmakta, sonuçlar paylaşılmaktadır.
 
Eğitimlerin etkin biçimde uygulanmasını sağlamak İnsan Kaynakları Stratejisi doğrultusunda  dış kaynaktan alınan eğitimlerin sonuç raporları ve sunumları istenmekte, bu dokumanlar, Bilgi Merkezinden çalışanlarımızla paylaşılmaktadır. Bilgiyi ölçmek için sınav yapılmakta, beceriyi değerlendirmek için amirlerin gözlemlerine başvurulmaktadır. Amirlere Eğitimi İşe Yansıtma Ünite Değerlendirme Formu gönderilerek, çalışanını değerlendirmesi istenmektedir. Form elektronik ortamdan, eğitimin özelliğine göre uygulandıktan sonra bir ay ile üç ay arasında gönderilmekte, sonuçlar raporlanmaktadır.