İnsan Kaynakları / Etkinliklerimiz

 

 
ETKİN VE GÜÇLÜ İLETİŞİM: PETKİM
 
Şirketimiz çalışanları ve paydaşlarımız ile iletişim süreçlerimizi “İç İletişim ile Paydaş İletişiminin Yönetilmesi Yaklaşımı” paralelinde yönetmekteyiz. İletişime yönelik ihtiyaçların tespit edilmesi ve mevcut iletişim araçlarının etkinliği;  Çalışan Memnuniyeti Anketi, Toplum Anketi, Odak Grup Toplantıları, İletişim Anketi, Konu Bazlı Anketler gibi araçlarla değerlendirilmektedir.  Bu araçlardan aldığımız geri bildirimlere paralel yıllık iletişim faaliyetleri planlanmaktadır.
Şirketimiz, tüm iletişim faaliyetleri ve uygulamalarında, iç ve dış paydaşlarımız nezdinde etkin iletişim ortamları oluşturmayı ve yeni araçlarla süreçleri güçlendirmeyi hedeflemektedir. Topluma katkı sağlamaya yönelik,  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri dahil her türlü faaliyetin belirlenmesi amacıyla,  çok sayıda iletişim kanalı etkin bir şekilde kullanılmaktadır.    
 
İletişim faaliyetlerimizi içeren “Kurumsal İletişim Planı” iletişim kanallarımız aracılığı ile aylık olarak yapılacak faaliyetlerimizi içermektedir. İletişim Politikamıza uygun bir şekilde yapılacak bu faaliyetler, şirketimizin çalışanları ile birlikte gerçekleştirdiği, çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma katkı sağlayan her türlü etkinlik, organizasyon ve projeleri kapsamaktadır.
 
Çalışanlarımız sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal sorumluluk çalışmalarında görevler almakta,  gerçekleştirilen faaliyetler Petkim Kurumsal TV, Petkim Yaşam Dergisi ve Petkim Ailem Gazetesi’nde yayınlanmaktadır.
 
Faaliyetlerimizden bazı örnekler:
 
·  Petkim’in Kuruluş Yıldönümlerinde futbol, basketbol, satranç, tavla, voleybol, masa tenisi dallarında gerçekleştirilen “Bahar Turnuvaları” ve çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katıldığı “Kalite Günü ve Kuruluş Yıldönümü Etkinliği”
·  Çalışan ve ailelerinin katıldığı 1 tam gün süren “Petkim Bahar Şenliği Etkinliği”
·  Çalışanlar ve ailelerine yönelik folklor, resim, aerobik, plates, dalış vb. kurslarımız
·  Çeşitli kültürel etkinlikler (konser, tiyatro, sergi vb.)
·  Ege Bölgesi’nde farklı güzergâhlara düzenlenen geziler
 
PETKİM ETKİNLİK KULÜBÜ(PETEK)
 
Petkim içerisinde çalışanlar ve aileler arasında etkin bir iletişim sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren ve gönüllük esasına göre çalışanlarımızın içinde yer aldığı Petkim Etkinlik Kulübü (PETEK) tarafından; sosyal, sanatsal, kültürel aktiviteler organize edilmektedir. PETEK bünyesindeki etkinlikler, çalışanlarımızın ve toplumun beklentilerini karşılama düşüncesi ile çalışanlarımızın tercihleri doğrultusunda belirlenmektedir. PETEK organizasyonu ile yaşama geçirilen faaliyetler iletişimi artırmakta, katılım ve yaratıcılığı desteklemekte, iş motivasyonunu yükseltmektedir.