SOCAR Türkiye Etik Kuralları

SOCAR Türkiye olarak ticari taraflarımızın ve iş ortaklarımızın, SOCAR Türkiye Etik Kuralları’nda öngörülen etik değerlerimize uygun olarak hareket edenler/edebilenler arasından seçilmesine son derece özen gösteririz. Bu sebeple, potansiyel iş ortaklarımız da dahil, SOCAR Türkiye ile iş yapmak isteyen tüm ticari tarafları SOCAR Türkiye Etik Kuralları’nın ilgili bölümlerini okumaya, anlamaya ve bunları gerektiği ölçüde uygulamaya davet ederiz.

 

etkim Petrokimya Holding A.Ş., hisselerinin halka açık olmayan kısmı itibariyle bir SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. şirketler topluluğu üyesidir. Bu topluluğun bir üyesi olarak, SOCAR kurumsal kültürü ışığında, ilgili tüm ulusal ve uluslararası “iyi ve doğru iş yapma” kural ve örnekleri de göz önünde bulundurularak hazırlanan SOCAR Türkiye Etik Kurallarını bir “doğru-karar verme” rehberi olarak uygulamaktayız. Buna göre “doğru-karar” ilgili tüm taraflar açısından doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet ve saygı gözetilerek alınan karardır.

 

Bu doğrultuda, ticari taraflarımızın SOCAR Türkiye Etik Kuralları'na uyumunun tespiti ve sürdürülebilirliği için:

- ticari taraf etik durum değerlendirmesi (TTEDD) sürecimizin ve

- sözleşme uyum sürecimizin gereği gibi tamamlanması konusunda çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızın iş birliği içerisinde çalışmasını beklemekteyiz. 

 

Etik kurallarımızın tamamı için lütfen tıklayınız.

Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret Kontrolleri Politikamız için lütfen tıklayınız.