SOCAR Türkiye Etik Kuralları

Petkim Petrokimya Holding A.Ş., hisselerinin halka açık olmayan kısmı itibariyle bir SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. şirketler topluluğu üyesidir. Bu topluluğun bir üyesi olarak, SOCAR kurumsal kültürü ışığında, ilgili tüm ulusal ve uluslararası “iyi ve doğru iş yapma” kural ve örnekleri de göz önünde bulundurularak hazırlanan SOCAR Türkiye Etik Kurallarını bir “doğru-karar verme” rehberi olarak uygulamaktayız. Buna göre “doğru-karar” ilgili tüm taraflar açısından doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet ve saygı gözetilerek alınan karardır.

 

Ticari ilişki kuracağımız üçüncü tarafların (“Ticari Taraf”) ilgili “doğru-karar verme” mekanizmaları işletilerek, SOCAR Türkiye Etik Kuralları ile korunan etik değerlere uygun/uyumlu hareket edenler/edebilecekler arasından seçilmesi de bizim için son derece önemlidir. Bu sebeple, potansiyel iş ortaklarımız da dahil olmak üzere bizimle iş yapmak isteyen tüm Ticari Tarafları SOCAR Türkiye Etik Kurallarını okumaya, anlamaya ve bunları gerektiği ölçüde uygulamaya davet ederiz. SOCAR Türkiye Etik Kuralları’nın tamamı için lütfen tıklayınız.

 

Ticari Taraf seçimlerinde işlettiğimiz “doğru-karar verme” mekanizmalarından birinin dayanağı bir SOCAR Türkiye Etik Kuralları politikası olan, SOCAR Türkiye Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret Kontrolleri (YMTK) Politikası’dır. Bu politikanın amacı yolsuzlukla mücadele, kara-para aklamanın önüne geçme ile terörün finansmanın engellenmesini sağlamak adına hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uygulanan birçok kanun ile ticari yaptırım ve ambargo kuralına uygun ve uyumlu ticari ilişkiler kurduğumuzdan emin olmaktır.