Laboratuvar Yönetim Sistemi Politikası

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Laboratuvar Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.


Bu amaç doğrultusunda;

  • Laboratuvarımız, öncelikle Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Fabrika ve Ünitelerinin, imkanlar elverdiğinde diğer kuruluşların talep ettiği deneyleri, iyi mesleki ve teknik uygulama ile kaliteli hizmet anlayışını ön plana çıkararak gerçekleştirmeyi,
  • Deney hizmetini, her zaman müşteri ile anlaşma sağlanan şartlarda, kabul görmüş ulusal ve uluslararası standart ve/veya tanımlanmış analiz metotlarıyla, teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik esas alınarak gerçekleştirmeyi,
  • Laboratuvar faaliyetleriyle ilgili yasal şartları belirleyerek yerine getirmeyi,
  • Laboratuvar Yönetim Sisteminin laboratuvar çalışanlarına iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı,
  • Yönetim sistemiyle, verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız ve kesin olmasını güvence altına almayı,
  • Tüm hizmetlerimizi, bu kapsamdaki dokümantasyonu öğrenmiş, politika ve prosedürleri işlerinde uygulayabilen nitelikli personelle gerçekleştirmeyi,
  • TS EN ISO/IEC 17025 ve Entegre Yönetim Sistemi kapsamındaki ISO 9001, ISO 14001, TS 18001, ISO 50001, TS ISO 10002, ISO 27001 ve TS ISO 31000 standartlarının şartlarını yerine getirmeyi, yönetim etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve sürekli iyileştirme için gerekli personel ve kaynakları temin etmeyi,
  • Akredite bir laboratuvar olarak; Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) gerekliliklerini yerine getirmeyi ve zaman içerisinde akreditasyon kapsamını genişletmeyi,
  • Hedeflerimize ulaşmayı, kalite hedeflerinin tüm çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının sürekli açık tutulmasını sağlamayı,
  • Laboratuvar Yönetim Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmeyi taahhüt etmektedir.

Anar MAMMADOV
Genel Müdür
28.07.2016