Petkim RES

Petkim’in enerji güvenliğini artırmak, üretim maliyetleri içerisinde yer alan enerji giderlerini azaltmak ve üretim sırasında ortaya çıkan elektrik ihtiyacının bir miktarını çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak amacıyla 2014 yılında başlatılan 17 türbin ve 51 MW mekanik güce sahip RES projesinin montajı 2017 yılında tamamlandı. 25 MW elektriksel gücün T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca kabulü yapılarak sistem devreye alındı. Ayrıca, 01.01.2018 tarihi itibariyle 10 yıl boyunca, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’ndan faydalanma süreci başladı. RES projesi sayesinde Petkim’in elektrik üretim kapasitesinin %22 oranında artması, ayrıca atmosfere 120 bin ton daha az CO₂ salınımı öngörülmektedir. 


RES projesi ile ilgili görüş ve önerileriniz için bize ulaşın:
E-Posta : res@petkim.com.tr
Telefon : +90 232 616 12 48 (Dahili: 2341)
Faks : +90 232 616 12 48