İş Sağlığı ve Güvenliği

Faaliyet alanı bakımından parlayıcı, patlayıcı kimyasallar ile çalışan Petkim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğinde" en riskli olan Çok Tehlikeli İşler Grubunda yer almaktadır.

Üretim zincirinde kullanılan ham madde ve değer kimyasal maddelerin bulundurulması, proseslerde işlem görmesi, üretilen ürünlerin depolanması ve nakliyesi sırasında olabilecek tehlikelerden çalışanları, çevreyi ve bölgemizi korumak için yapılan risk değerlendirme çalışmaları ile çeşitli önlemler alınmaktadır.

Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini içine alan Entegre Yönetim Sistemi içerisinde yürütülmektedir.
Gelişen teknolojiler takip edilerek, mevcut sistemde daha emniyetli ekipmanlar ve daha az tehlikeli kimyasallar ile değişim sağlanarak proses güvenliği arttırılmaktadır. Sistemden kaynaklanan risklere kaynağında çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.

Çalışanların kişisel korunma önlemlerine çok önem verilmektedir. Şirketimizde yapılan çalışmalarda işe uyumlu "CE" uygunluk işareti taşıyan kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır.
PETKİM bu önlemleri almak için, Çevre ve Teknik Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mühendis ve teknisyenlerden oluşan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren güçlü bir birim oluşturmuştur.


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi


Belge Tarihi : 19.12.2018
Geçerlilik Tarihi : 18.12.2021
Belge No : TR007664

 

 Lütfen büyütmek istediğiniz Belgelerin üzerine tıklayın.

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikasında yerini bulan;
• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak,
• İş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek,
• Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak,
• Projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak,
• Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak,
• Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı, ve çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak ISO 9001, ISO 14001 ve TS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve sürekli geliştirmek  taahhütlerimizden bazılarıdır. 


Algılama Sistemleri & Periyodik Kontroller

Tehlikeli Kimyasal maddelerin parlayıcı, patlayıcı ve toksik etkilerine önlem almak için, işyeri ortamında sabit gaz algılama sistemleri kurulmuştur. Ayrıca elde taşınabilir gaz algılama cihazlarıyla kritik noktalarda periyodik gaz kaçağı kontrolleri yapılmaktadır. Yangına karşı alev, ısı ve duman algılama sistemleri de mevcuttur.

Periyodik Kontroller
Şirketimizde bulunan basınçlı, basınçsız kaplar, boru hatları, sabit ve seyyar ekipman ve teçhizatın güvenli bir şekilde kullanılabilmeleri için 22 farklı konuda 4857 sayılı İş Kanunu gereği uzman kuruluşlar ve işyerimizde oluşturulan komisyonlar vasıtasıyla yasal süreleri içinde periyodik test ve kontrolleri yapılmaktadır.
 

İş İzinleri

Petrokimya sektöründe yangın, patlama ve personel zehirlenmelerinde etkili rol oynayan;

• Kaynak, kesme delme, kıvılcım ve çıplak alev çıkaran ısıl işlemler,
• Kolon, tank, reaktör, kazan, dram, fırın, rögar v.b her türlü kapalı kaplarda yapılan zehirli işler,
• Fabrikalarda bakım v.b işler için kurulan ahşap ve çelik borulu her türlü iskelenin kurulması ve sökülmesi işleri,
• Fabrikalarda, boru kanallarında ve diğer yerlerde zeminde yapılan her türlü kazı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için 4857 sayılı İş Kanunu ve Yönetmenlikleri çerçevesinde
Yazılı İş İzinleri vermek suretiyle kontrol altında ve nezaretçi personel gözetiminde yapılmaktadır.
 
 
Eğitimler

Şirketimizde iç ve dış kaynaklı etkili bir iş güvenliği eğitimi yapılmaktadır.
İş yerimizde her hafta salı günleri yangınla mücadele ekiplerine teorik ve uygulamalı verilen eğitimin yanı sıra, her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri iş güvenliği konularında tüm beyaz ve mavi yakalı personelin yıllık eğitimleri verilmektedir.


Şirketimizde ihale ile iş alan müteahhit firmaların personeline işe başlamadan önce iş güvenliği eğitimi almaları  mecburi tutulmaktadır. Şirkete ilk girişte Petkim iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim filmi izletilerek bilgilendirme yapılmakta ve teste tabi tutulmaktadır. Şirketimizde staj yapan öğrencilere de iş güvenliği ve yangın eğitimleri verilmektedir.

Bu çalışmaların sonucu olarak; 1985 yılından beri tutulan iş kazası istatistiklerinde, yıllar itibariyle iş kazası sayısında ve kayıp iş günlerinde sürekli bir düşüş gözlenmektedir. Hedefimiz kaza ve kayıp iş günlerini en aza indirmektedir. 

 

Periyodik Sağlık Taramaları

Tehlikeli kimyasallar ile çalışan personelin sağlığını korumak için yapılan işe göre 3,6,12 aylık periyotlarda, personelin klinik ve laboratuar sağlık testleri yapılmaktadır. Sağlık Servisi tarafından yapılan bu çalışmalar, sahada yapılan teknik ölçüm ve kontrollerle koordineli olarak yürütülmektedir.
Yangına Karışı Alınan Önlemler
Departmanımızda her türlü yangınla mücadele etme kapasitesi olan tam donanımlı 10 adet itfaiye aracı mevcuttur. En uzak üretim tesisine 3 dakika içerisinde ulaşılarak yangına müdahale edilmektedir.

 
 

Yangına Karşı Alınan Önlemler

Departmanımızda her türlü yangınla mücadele etme kapasitesi olan tam donanımlı 10 adet itfaiye aracı mevcuttur. En uzak üretim tesisine 3 dakika içerisinde ulaşılarak yangına müdahale edilmektedir.

PETKİM barajı sayesinde önemli su kaynağına sahip olmasına ve 3 adet elektrikli ve 3 adet dizel yangın suyu pompası ile yangın suyu sistemini beslemesine rağmen her türlü olumsuzluk düşünülerek denizden de yangın suyu şebekesine basabilen 3 adet dizel yangın suyu pompa sistemi kurulmuştur. Yangın suyu şebekesi 1112 adet hidrant vanası ile donatılmıştır.

Fabrika sahalarında ilk müdahalede kullanılmak üzere yaklaşık 3000 adet portatif yangın söndürme cihazı bulundurulmaktadır. Önemli tanklarımızda çevre dostu CFI gazlı, karbondioksitli, FM 200 gazlı, sulu ve köpüklü sabit otomatik söndürme  sistemleri kurulmuştur.

Her ay farklı bir fabrikada senaryolu yangın tatbikatları düzenlenerek ilgili personelin bilgileri taze tutulmakta ve bir acil müdahale olayına karşı hazırlıklı olmaları sağlanmaktadır.
500-1000-1500 günü aşan çalışma sürelerinde iş kazası olmayan üniteler her yıl ödüllendirilmektedir.