29/03/2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı / Vekaletname
 
 Vekaletname