Yardımcı İşletmeler
Güzel Hisar Barajı
AYPE
Kapasite
155.000 ton / yıl (Toplam Depolama Hacmi)
Kullanım Amacı:
Petkim ile diğer sanayi tesislerinin su ihtiyacını sağlamak amacıyla Petkim tarafından inşaat montajı yapılmış, işletme hakkı D.S.İ’de olan temel su kaynağıdır.
Su Ön Arıtma Ünitesi
AYPE
Kapasite
Ham su: 60 bin ton / yıl, Proses suyu 43,2 bin ton / yıl
Kullanım Amacı:
Yangın suyu, Ham su, Proses suyu, Soğutma suyu ve İçme suyu temininde kullanılmaktadır.
Demi Ünitesi
AYPE
Kapasite
10,8 milyon ton/yıl
Kullanım Amacı:
Su Ön Arıtma Ünitesi’nden gelen su; Kalsiyum Magnezyum, CO2´den uzaklaştırılmakta, Sülfat Klorür ve Nitrat gibi anyonların giderilmesi işlemi yapılmaktadır. Son olarak da, karışık yataklı reçine dramlarından geçirilen su, deminarilize su olarak adlandırılmakta ve yüksek basınçlı buhar elde edilmesinde kullanılmaktadır.
Atık Su Arıtma Ünitesi
AYPE
Kapasite
550 m3 / h Yağlı Atık Su, 120 m3 / h Evsel Atık Su, 1.000 m3 / h Kimyasal Atık Su
Kullanım Amacı:
Atık Su Arıtımı için kullanılmaktadır.
Katı-Sıvı Atık Yakma Ünitesi
AYPE
Kapasite
0,85 ton/h Katı Atık, 1,07 ton/h Arıtma Çamuru, 0,34 ton/h Atık Yağ
Kullanım Amacı:
Atık Yakma amacı ile kullanılmaktadır.
Enerji Üretim Tesisi
AYPE
Buhar Üretim Ünitesi

Kapasite
1.200 Ton / h XHS (Extra High Pressure Steam)

Kullanım Amacı
Proses Fabrikalarının ve Elektrik Üretim Ünitesinin ihtiyacı olan XHS, HS, MS, LS ve HHS buharlarını üretir ve Ortak Boru sistemine besler.

 

Elektrik Üretim - Dağıtım

Kapasite
(80 MVA+80 MVA+25 MVA +27 MVA ) 4 Turbo jeneratör + 68,9 MVA Doğal Gazlı Türbin

Toplam Üretim Gücü
226 MW

 

Kullanım Amacı
Petkim’in elektrik ihtiyacını karşılar.

 

Liman Faaliyetleri
AYPE
Amacı
Şirketimiz ve 3. Şahıslar adına gelen gemilere liman hizmeti verir.
İskele Sayısı
3 Adet Tanker Rıhtımı,
1 Adet Kuru Yük Rıhtımı
İskele Boyutları
2 nolu tanker rıhtımı: 175 m. boy, 9.50 m. derinlik
3/1 nolu tanker rıhtımı: 100 m. boy, 5.50 m. derinlik
3/2 nolu kuru yük rıhtımı: 90 m. boy, 5 m. derinlik
5 nolu tanker iskelesi : 219 m. boy, 10 m. derinlik