Kurumsal Strateji

Küresel krizle birlikte dünyanın en büyük kurum ve şirketlerinin bir gecede ya yok olduğuna ya da krizi iyi yönetemeyerek kurumsal itibarlarının önemli ölçüde zarar gördüğüne tanık olduk. Bu şirketlerin kurumsal itibarları ile birlikte, pay sahipleri, menfaat sahipleri, kamu kurumları ve tabii ki toplumun geneli de zarar gördü. Yaşlanan ve hala etkileri devam eden kötü tecrübeler, şirketlerin kurumsal varlıklarının sürdürülebilir olması için "Kurumsal Yönetim" anlayışının oluşturulması ve güçlendirmesinin önemini daha açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili beyanlarına yer vermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda PETKİM Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği "Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlama konusunda azami gayret göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama dolayısıyla oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemler ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Hisselerinin %49’u halka açık olan Şirketimiz; SPK tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne en üst düzeyde uyum sağlamaya çalışırken, her şeyden önce değerli pay sahiplerimizin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflık, menfaat sahiplerinin memnuniyeti, topluma ve çevreye karşı sorumluluk alanlarında ülkemizin en iyisi olmayı amaçlamıştır.

Yönetim Kurulumuz, "İyi Yönetim"in gerektirdiği uygulamalar konusunda son derece duyarlı davranmakta, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin içselleştirilerek yürütülmesini özenle gözetmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Derecelendirmesi yaptırmış ve konuya verdiği önemi kanıtlamıştır.