Genel Kurul / Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim Kurulu tarafından alınan ve hisse senedi fiyatı üzerinde etkisi olabilecek kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Borsa İstanbul aracılığı ile yapılan özel durum açıklamaları ile hissedarlara ve paydaşlara duyurulmaktadır. Bu açıklamalar ayrıca internet sitemizde, Özel Durum Açıklamaları başlığı altında da verilmektedir.