Hisselerini Kaydileştirmeyen Pay Sahiplerine Duyuru

 

Sermaye Piyasası Kanunu gereği 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirmek üzere şirketimize teslim edilmemiş tüm hisseler üzerindeki haklar, bu tarihten sonra Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal etmiştir. Ancak konuyla ilgili olarak 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının kısmen iptali üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik gereği hisse senetlerinizi tutanak karşılığında Petkim’e teslim ederek tutanakla birlikte Yatırımcı Tazmin Merkezine haklarınızı talep etmek üzere dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.