Önemli Kilometre Taşları ve PETKİM’in Gelişimi

1965 – 1970
• Petkim Petrokimya A.Ş. 250 Milyon TL sermaye ile kuruldu.
• İzmit-Yarımca'da Etilen, Polietilen, Klor Alkali, VCM ve PVC fabrikalarının yapımı tamamlandı ve deneme üretimine alındı.
• Aliağa bölgesinde ikinci bir petrokimya kompleksi kurulması kararı verildi.
 
 
1971 – 1975
• Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası devreye alındı.
• Yarımca Kompleksi’nde DDB Fabrikası tamamlanarak işletmeye alındı.
• Petkim'in sermayesi 1,5 Milyar TL'ye çıkarıldı.
• Yarımca Kompleksi’nde Etilen ve Polietilen fabrikaları tevsi edildi.
• Karbon Siyahı, Sentetik Kauçuklar, Stiren, Polistiren fabrikaları devreye alındı.
• Petkim Aliağa Kompleksi’nin temeli atıldı.
 
 
1976 – 1983
• Yarımca Kompleksi’nde VCM ve PVC fabrikaları tevsi edildi ve Kaprolaktam üniteleri işletmeye alındı.
• Otomotiv sanayisindeki büyümeye paralel olarak 19 Ağustos 1976’da Petkim'in öncülüğünde, Petlas Lastik Sanayi A.Ş. kuruldu.
• Petkim’in sermayesi sırasıyla 8, 40, 100 Milyar TL'ye çıkarıldı.
• Aliağa Kompleksi’nin yardımcı işletmeleri ve ortak tesisleri tamamlandı. 
 
 
1984 – 1989
• Aliağa Kompleksi Fabrikaları işletmeye alındı.
• Aliağa ve Yarımca Alpet A.Ş. ve Yarpet A.Ş. adı altında bağlı ortaklık haline getirildi.
• 28.05.1986 tarihinde, 3291 sayılı kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamına alındı.
 
 
1990 – 1995
• Şirket sermayesi 1990 yılında 2 trilyon TL'ye, 1991 yılında 3 trilyon TL'ye çıkarıldı.
• Aliağa Kompleksi’nde 1993 yılında AYPE, YYPE, PP ve ACN fabrikalarında; Yarımca Kompleksi’nde 1995 yılında PVC, PS, KS, SBR, CBR ve BDX fabrikalarında yapılan tevsi ve rehabilitasyon çalışmaları sonucu kapasiteler artırıldı.
 
 
1996 – 1999
• TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi alındı.
• Petkim’in sermayesi, Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu’ndan karşılanmak suretiyle 114 Trilyon TL artırılarak 117 Trilyon TL'ye yükseltildi.
 
 
2000 – 2004
• Klor Alkali Fabrikası’nda klor üretim kapasitesinin 100 bin Ton/Yıl’a artırılmasını amaçlayan tesis bitirilerek işletmeye alındı.
• Petkim’in sermayesi 117 Trilyon TL'den 204,75 Trilyon TL'ye yükseltildi.
• Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararı ile  Yarımca Kompleksi Tüpraş’a devredildi.
• YYPE Fabrikası 2. tevsi çalışmaları 2001 yılında bitirilerek üretim kapasitesi 66 bin Ton/Yıl’dan 96 bin Ton/Yıl’a çıkarıldı.
• PVC Fabrikası kapasitesine 10 bin Ton eklendi.
• Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası kapatılarak malzemeleri Aliağa Kompleksi’ne transfer edildi.
• Sıvı-Katı Atık Yakma Tesisi 2003 yılında devreye alındı.
• Kuru Yük İskelesi üçüncü şahısların kullanımına açıldı.
 
 
2005 – 2007
• Etilen, AYPE ve PP fabrikaları tevsi çalışmaları 2005 yılında tamamlandı. Etilen Fabrikası kapasitesi 400 bin Ton/Yıl’dan 520 bin Ton/Yıl’a, AYPE Fabrikası kapasitesi 190 bin Ton/Yıl’dan 310 bin Ton/Yıl’a, PP Fabrikası kapasitesi 80 bin Ton/Yıl’dan 144 bin Ton/Yıl’a çıkarıldı. Son 18 yılın en yüksek yatırım tutarı gerçekleştirildi.
• Aromatikler Fabrikası’nda p-x kapasitesi 100 bin Ton/Yıl’dan 136 bin Ton/Yıl’a, benzen kapasitesi 123 bin Ton/Yıl’dan 134 bin Ton/Yıl’a çıkarıldı. 2007 yılında Buhar Üretim - Elektrik Üretim ünitelerinde 90 Milyon ABD Doları harcanarak gerçekleştirilen yatırımla; 57 MW'lık gaz türbini  devreye alındı. Buhar kazanlarında fuel-oil yanı sıra çevre dostu doğal gaz kullanımına geçilerek yakıt esnekliği sağlanmış oldu.
• Torba Üretim'de FFS rulo film üreten co-extruder ünitesi 2007 yılında devreye alındı. Kademeli olarak bütün katı ürünlerde ventilli torba yerine FFS torba ambalajına geçildi.
• PETKİM'in sermayesindeki yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin, blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ihale sürecinde, 05 Temmuz 2007 tarihinde kamuya açık olarak yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda ikinci en yüksek teklifi veren SOCAR-Turcas Ortak Girişim Grubu'na satılması, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 22 /11/2007 tarih ve 2007/63 sayılı kararı ile onaylandı.
 
 
2008 – 2009
• Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin yüzde 51 oranındaki kamu hissesi blok olarak SOCAR& Turcas Ortak Girişim Grubu'na 2,04 milyar ABD Doları bedelle 30.05.2008 tarihinde devredildi.
• Petkim'in mülkiyetinde bulunan 1.300 dönüm alan, hammadde rafinerisi kurulması için STAR Rafineri A.Ş.'ye tahsis edildi.
• Tesiste hammadde esnekliği yaratacak şekilde teknoloji yenilenmesi gerçekleştirilerek Nafta ile birlikte LPG krak edilmeye başlandı.
• Şirketimizin lojistik olarak büyüme planları çerçevesinde Petkim limanı fizibilite ve detaylı terminal planlaması çalışması başlatıldı.
• TSE tarafından gerçekleştirilen Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetimi sonucunda; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi yenilendi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alındı.
 
 
        2010
• STAR Rafineri A.Ş., Petkim sahasında yapacağı 10 milyon Ton kapasiteli rafineri yatırımı için 23 Haziran 2010'da lisans aldı.
• Liman faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla Petlim Limancılık Ticaret A.Ş Kasım 2010 tarihinde kuruldu.
• ERP ( Kurumsal Kaynak Planlaması ) projesine 1 Ekim 2010 tarihi itibarıyla geçiş yapılarak tüm süreçler ERP üzerinden takip edilmeye başlandı.
• Petkim’in sermayesi bedelsiz artırılarak 204.750.000 TL’den 1.000.000.000 TL'ye çıkarıldı.
• Petkim’in Rüzgar Enerji Santrali kurmak amacıyla EPDK’ya yaptığı lisans başvurusu 15.12.2010 tarih ve 2922–16 sayılı EPDK kararı ile uygun bulundu.
 
 
        2011
• Petkim Yarımadası’nda yer alan STAR Rafinerisi temel atma töreni gerçekleştirildi.
• AYPE-T Fabrikası’nda kapasite artış yatırımı yapıldı. Fabrikanın kapasitesi yüzde 20 artırıldı. 
• Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin temeli atıldı.
• Hava Azot ve Oksijen Ünitesi Fransız Air Liquide firmasına devredildi.
• Petkim Yarımca arazisi ihale ile satıldı.
• Etilen Fabrikası’nın kapasite artış anlaşması imzalandı.
• Turcas’ın ortaklıktan ayrılmasıyla Petkim’in yüzde 51 hissesi SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’ye geçti.
 
 
 
        2012
• Petkim’in yüzde 100 hissedarı olduğu Petlim Limancılık A.Ş. ile Hollanda kökenli APM Terminals arasında, konteyner limanının işletilmesi konusunda ön anlaşma imzalandı.
• Ağustos 2012’de tamamlanan tevsi yatırımının ardından PA Fabrikası’nın kapasitesi 34 bin Ton/Yıl’dan 49 bin Ton/Yıl’a yükseldi.
• Petkim, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından verilen “Ulusal Kalite Başarı Ödülü”nü kazandı.
• Etilen ve PTA fabrikalarındaki kapasite artışı projesi “Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi” aldı.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “Sanayide Enerji Verimliliği Artırıcı Proje” yarışmasına 58 milyon TL/Yıl kazanç ve 140 bin Ton/Yıl CO2 salınımında azalma sağlayan 7 proje ile katılan Petkim, büyük sanayiciler kategorisinde birincilik ödülü aldı.
• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından kuruluşların enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik olarak düzenlenen “Sanayide Enerji Verimliliği Artırıcı Proje” yarışmasına 58 milyon TL/yıl kazanç ve 140 bin ton/yıl CO2 salınımında azalma sağlayan yedi proje ile katılan Petkim, 50.000 TEP üzeri enerji harcayan büyük sanayiciler kategorisinde birincilik ödülü aldı.
• SOCAR iştiraki SOCAR Gaz Ticaret A.Ş. ile Petkim arasında yıllık bazda 455 Milyon m³’e kadar doğal gaz alımı için mutabakat sağlandı.
• Petkim’in katkıları ile yapılan Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin inşaatı tamamlanarak Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
 
 
        2013
• Petkim, Ulusal Enerji Ödülleri’nde “Sanayide Enerji Verimliliği” kategorisinde büyük ödüle ayık görüldü.
• Petkim, 500.000 TEP üstü enerji tüketen Büyük Sanayi Kuruluşları arasında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk sanayi kuruluşu oldu.
• Petkim, müşteri odaklı çalışmalarını TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ile taçlandırdı.
• Konteyner limanının APM Terminals tarafından işletilmesine yönelik, APMT BV. ve APM Terminals ile 22 Şubat 2013 tarihinde bir işletme anlaşması imzalandı.
• Petkim Akademi kuruldu.
• Petkim, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından her yıl düzenlenen Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’nde toplam dört ödülün sahibi oldu.
• Petkim Konteyner Limanı yatırımının hafriyat çalışmaları başladı.
• Petkim, 765 Milyon 751 bin Dolar ihracatla hem Ege Bölgesi’nin hem de Ege’de kimya sektörünün ihracat şampiyonu oldu.
 
 
        2014
• Petkim Rüzgar Enerjisi Projesi (Petkim RES) için Alstom firmasıyla nihai sözleşme imzalandı.
• Petkim'in yüzde 100 iştiraki olan Petlim Limancılık A.Ş.’nin yüzde 30'luk hissesinin Goldman Sachs'a satılması için ön anlaşma imzalandı. Akbank’la proje için 13 yıl vade ile 211 Milyon Dolarlık kredi için anlaşma yapıldı.
• Etilen Fabrikası’nın kapasitesi 580 bin Ton/Yıl’a çıkarılırken PTA Fabrikası 70 bin Ton/Yıl’dan 105 Ton/Yıl kapasiteye ulaştı. Petkim bünyesindeki fabrikalar büyük bakımdan geçti.
• Petkim'in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, Kobirate tarafından yapılan çalışma sonucunda, 9.01 olarak belirlendi.
• Petkim Plastik İşleme Fabrikası yeni yerinde üretime alındı.
• Petkim, TSE tarafından belgelendirilen kuruluşlar içinde “çalışan sayısı bazında” en kapsamlı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan şirket oldu.
 
 
        2015
• Petkim’in yeni Ar‑Ge Merkezi hizmete girdi. 1970’te Yarımca’daki Kompleksi’nde ‘Araştırma Merkezi’ oluşturarak önemli bir sürecin öncülüğünü üstlenen Petkim, İzmir Aliağa’ya geçtikten sonra farklı binalarda faaliyetlerine devam eden Ar‑Ge birimini, 350 m²’si pilot tesisler, 850 m²’si laboratuvar ve ofislerden oluşan toplam 1.200 m²’lik kullanım alanlı yeni merkezine taşıdı. Ar‑Ge Merkezi, Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla hizmet vermeye başladı.
• Petkim, 50’nci gurur yaşını çalışanları, Petkim ve SOCAR’ın üst düzey yetkilileri, iş ve medya dünyası, Türkiye ve Azerbaycan protokolünden seçkin konukları ile birlikte coşku dolu etkinliklerle kutladı.
• Petkim, tekstil ve PET ambalaj üretimine hammadde sağlayan PTA fabrikasının kapasitesi yıllık 70 bin tondan 105 bin tona ulaştı.
• Petkim Limanı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda ‘Greenport (Yeşil Liman) Sertifikası’ almaya hak kazandı..
• Petkim, Türkiye’nin en dijital şirketlerinden biri seçildi. Özel sektör şirketlerinde üretimden müşteriye kadar uzanan süreçte dijitalleşme performansını değerlendiren Accenture Türkiye, Dijitalleşme Endeksi’ni hayata geçirdi. Bilimsel bir yaklaşım ve sistematik bir metodoloji ile gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda Petkim ‘Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı’ sektörünün lideri oldu.
• Petkim, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda birincilik ödülünü aldı. Petkim, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uyguladıkları projelerin değerlendirildiği SEVAP-3 (50.001 TEP ve üzeri) kategorisinde AYPE, Etilen, Aromatikler, ACN ve AYPE-T fabrikalarından seçilen toplam 8 enerji projesi ile katıldığı yarışmada birinci oldu.
• Petkim Petrokimya Holding A.Ş., ileri mühendislik plastikleri ve ileri teknoloji kimyasalları üretimine yönelik Petkim Specialities şirketini kurdu. Petkim’in %100 iştiraki olan Petkim Specialities Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 24 bin ton kapasiteyle Türkiye’de ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karşılanan ve ambalaj, plastik, otomotiv, savunma, medikal, bilgi teknolojileri gibi sektörlere yönelik üretilecek katma değeri yüksek (masterbatch, compound) ürünler konusunda uzmanlaşacaktır.