PETKİM 2011 YILINDA DA REKORLARA DEVAM EDİYOR

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ (05.05.2011)

• PETKİM'İN REKOR RAKAMLARI DEVAM EDİYOR
• İLK ÇEYREKTE NET DÖNEM KÂRI ÖNCEKİ YILA GÖRE % 270, BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE %117 ARTARAK 77 MİLYON TL OLDU.
• PETKİM GENEL MÜDÜRÜ HAYATİ ÖZTÜRK: BRÜT KÂR MARJIMIZ, OPERASYONEL VERİMLİLİKLE YÜZDE 7’DEN, YÜZDE 12’YE YÜKSELDİ.


2010 yılını brüt üretim, kapasite kullanım oranı ve ihracatta rekor rakamlarla tamamlayan Petkim, bu yılın ilk üç ayında da artan ivmesini sürdürdü. Petkim, ilk çeyrekte küresel ekonomideki güçlenmeye paralel güçlü taleple birlikte, artan satış miktarı ve yükselen ürün fiyatları ile cirosunu yine rekor seviyelere taşıdı.
Geçen yılın ilk çeyreğinde 677 Milyon TL olan net satışlar %40 artarak 945 milyon TL’ye ulaşırken; 2010 yılı ilk çeyreğinde 118 milyon Dolar olan ihracat rakamı %62 artışla 192 milyon Dolara yükseldi. İhracatın toplam ciro içindeki payı %32’ye ulaşırken; satış miktarı, %98 kapasite kullanım oranıyla önceki yılın ilk çeyreğine oranla %23 artarak 467 bin ton olarak gerçekleşti. 2011 yılı ilk çeyreğinde artan ürün ticareti ile ithalattan satışlar 53 bin ton ve 84 milyon TL oldu.
İlk çeyrekte yakalanan rekor rakamlarını yorumlayan Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan gelişmeler ve gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme paralelinde petrol fiyatlarının yılbaşından Mart ayı sonuna kadar yaklaşık % 25 oranında arttığını hatırlatarak, “Ancak sektörde yaşanan üretim sorunları, devreye alınması beklenen yeni yatırımlardaki gecikmeler, artışın beklenenden düşük gerçekleşmesine yol açmış, marjlar artan talepten olumlu etkilenmiştir.” dedi.
2011 yılı ilk çeyreğinde kapasite artışı ve teknolojik iyileştirmelere yönelik 28 milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştirildiğini; yılın tamamında ise yeni tesis, kapasite artışı ve iyileştirmelere yönelik 131 milyon Dolar yatırım planlandığını sözlerine ekleyen Hayati Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:.


// “MARJLARDAKİ İYİLEŞME KÂR RAKAMINA YANSIDI”


“Bu yılın ilk çeyreğinde satış maliyetlerimiz geçen yıla göre %31 artarak 828 milyon TL gerçekleşti. Bu artışın temel nedenini maliyetler içinde önemli yer tutan Nafta fiyatındaki yükseliş oluşturuyor. Brüt kâr marjı 2010 yılı ilk çeyreğinde %7 iken 2011 yılında operasyonel verimliliklerin de etkisiyle %12’ye yükseldi. Brüt kârımız ise %149 artarak 117 milyon TL’ye ulaştı. 2011 dönemine ilişkin faaliyet kârımız, %9’luk marjla 2010 yılına göre %232 artarak 86 milyon TL oldu. Bu değer geçen yıla göre yaklaşık % 149 artışı ifade ediyor. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FVAÖK) marjımız ise %11 seviyesinde gerçekleşti.”
Petkim’in operasyonel mükemmellik anlayışı çerçevesinde; enerji verimliliği, varlık yönetimi, sağlık-emniyet-çevre çalışmaları ile maliyet yapısını sürekli iyileştirdiğini sözlerine ekleyen Öztürk, “Petkim, EFQM mükemmellik yolculuğu kapsamında müşteri odaklı yaklaşımı ve deneyimli insan gücünü de kullanarak; süreç yönetimi, pazar-rekabet analizi, stratejik plan çalışmalarını devam ettirecek ve güçlü performansı ile hissedarları ve ülkesi için değer yaratmayı sürdürecektir.” değerlendirmesini yaptı.

 

PETKİM’İN 2011 YILI İLK ÇEYREK KARNESİ


 

(Milyon TL) 1Ç 11 1Ç 10 %Değişim
Net Satışlar 945  677  40 
Satılan Malın Maliyeti (828) (630) 31
Brüt Kar (Zarar) 117 47  149 
Brüt Kar (Zarar) Marjı 12,4% 7,0%  
Faaliyet Karı/(Zararı) 86  26  232 
Net Dönem Karı/(Zararı) 77 21  270 
FVAÖK  107  43 149 
FVAÖK Marjı 11,3% 6,4%  
       
Üretim (bin ton) 785   760 
Satış (bin ton)  467   379  23 
Kapasite kulanım oranı % 98   94   
İhracat (milyon $) 192    118   62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETKİM 2011 YILINDA DA  REKORLARA DEVAM EDİYORPETKİM 2011 YILINDA DA  REKORLARA DEVAM EDİYORPETKİM 2011 YILINDA DA  REKORLARA DEVAM EDİYORPETKİM 2011 YILINDA DA  REKORLARA DEVAM EDİYORPETKİM 2011 YILINDA DA  REKORLARA DEVAM EDİYOR

Diğer Basın Bültenleri