PETKİM AR-GE'Sİ DIŞA BAĞIMLILIK ZİNCİRİNİ KIRIYOR

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ (24.03.2011)

• PETKİM AR-GE’Sİ PETROKİMYADA DIŞA BAĞIMLILIK ZİNCİRİNİ KIRIYOR.
• ÇAPRAZ BAĞLANABİLİR POLİETİLEN’İN (XLPE) DENEME ÜRETİMİNE BAŞLANDI

 

Petkim yönetiminin büyük önem verdiği Ar-Ge Müdürlüğü, Türkiye'nin dışa bağımlılık zincirini pek çok üründe kıracak projelere imza atıyor. Kablo sektörünün temel hammaddelerinden Çapraz Bağlanabilir Polietilen'in (XLPE) deneme üretimine Petkim Ar-Ge Pilot Tesisi'nde başlandı. Petkim Ar-Ge Müdürü Ekrem Uygun, TÜBİTAK ile eşgüdüm içinde gerçekleşen projede yıllık 30 bin ton üretim XLPE üretimi planlandığını, ürünün ticarileştirilmesi için HES Kablo, NEXANS ve Pamukkale Kablo'da yapılan testlerin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

 

2011 yılında 46 yaşına giren Petkim, Türk petrokimya sektöründe okul olma vasfını, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ile de kanıtlıyor. Ar-Ge Müdürlüğü, petrokimyasal ürünleri kullanan pek çok sektörde çığır açacak çalışmalara imza atıyor.
31 yıllık Petkim çalışanı Ekrem Uygun'un yönetimindeki Ar-Ge Müdürlüğü, pek çok projeyi TÜBİTAK, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile el ele vererek sürdürüyor.
Bu projelerden en dikkat çekeni ise Çapraz Bağlanabilir Polietilen (XLPE) üretimi olacak. Kablo sektörünün temel hammaddesi olan XLPE, Türkiye'de üretimi olmayan ve tamamıyla ithâlâta bağımlı bir ürün. Yurt içinde yıllık tüketimi 18 ilâ 20 bin ton arasında değişiyor. Yaklaşık üç yıldır süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda XLPE'de deneme üretimine geçildi. Orta ve yüksek gerilim güç kablolarının imalatında kullanılan XLPE, Kablolara mekanik dayanıklılık gücü kazandırıyor ve ürünün elektriksel yalıtımını mükemmel hâle getiriyor.
Türkiye'de kablo sektörünün lider firmaları arasında yer alan HES Kablo, NEXANS ve Pamukkale Kablo'da yapılan testlerde ise büyük başarı kaydedildi. Petkim Yaşam'a açıklamalarda bulunan Ekrem Uygun, ton başına 660 dolarlık katma değer yaratacak XLPE'den, yıllık 30 bin ton üretilmesinin planlandığını belirterek, proje giderlerinin yüzde 60'ının TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) kaynaklarından karşılandığını söyledi.

 

// Hedef, Türkiye’yi ithâlât
bağımlılığından kurtarmak

 

Projenin Ar-Ge aşamasında Petkim bünyesindeki Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) Fabrikası, Satış ve Pazarlama Müdürlükleri, Kalite Kontrol ve Teknik Servis Müdürlüğü, Plastik İşleme Fabrikası, İmalat ve Kontrol Müdürlüğü, Proje Müdürlüğü ile Türkiye'nin en önde gelen kablo üreticileri ile işbirliği içinde çalıştıklarını kaydeden Uygun, "Sanayi kuruluşlarımızla el ele vererek Türkiye için örnek bir çalışma sürdürdük. XLPE üretimine 2012'de başlamayı planlıyoruz. Hedefimiz kablo sektörü için büyük önem taşıyan bu üründe ithâlâtı keserek ülkemize döviz tasarrufu sağlamak." dedi.
Yaptıkları diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Uygun, şöyle devam etti:
"Genç ve çok iyi yetişmiş bir kadro ile çalışıyoruz. Mevcut ürünlerimize yeni kullanım alanları yaratılması, yeni türler geliştirilerek ürün yelpazesinin geliştirilmesi, yan ürünlerin değerlendirilmesi, teknoloji ve know-how üretilmesi temel amacımız... Ayrıca transfer edilen teknolojilerin adaptasyonunu yaparak, Petkim'in üretim süreçlerini hızlandırıyoruz. Üretimde kullanılan hammadde, yardımcı kimyasal madde ve katalizörlere alternatifler yaratarak, maliyetlerin düşmesine katkı sağlıyoruz"

 

KUTU
İŞTE PETKİM AR-GE'SİNDE HALEN
ÜZERİNDE ÇALIŞILAN PROJELER

 

Petkim Ar-Ge Müdürlüğü, şirket ürün yelpazesinde yer alan Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polivinilklorür (PVC), Ftalik Anhidrit (PA), Saf Tereftalik Asit (PTA), Mono Etilen Glikol (MEG) ve Di etilen Glikoller (DEG) gibi ana ürünlere yeni ürünlerin eklenmesi, mevcut ürünlerin özelliklerinin en üst kaliteye yükseltilmesi ve yeni kullanım alanlarının yaratılması konusunda müşteri odaklı projeler yürütüyor. Kablo sektöründe kullanılan Çapraz Bağlanabilir Polietilen (XLPE) ve halojen içermeyen alev geciktiricili polietilen, reçine üretimi ve savunma sanayinde kullanılan disiklopentadien, kimya ve sağlık sektöründe kullanılan trietilen glikol, ambalaj sektöründe kullanılan çift yönlü gerdirilmiş polipropilen, şeffaf polipropilen, nanokil katkılı polietilen ve cam elyaf sektörüne yönelik aşılı poliolefinik malzemeler başı çekiyor. Çevre ve insan sağlığına büyük önem veren Petkim, mevcut proseslerde iyileştirmeler yapmak üzere çeşitli Ar-Ge projeleri de yürütüyor. Atık gaz ve suların geri kazanılarak yeniden değerlendirilmesi bu çerçevede ele alınıyor.

 

KUTU
BUGÜNE KADAR UYGULANAN
AR-GE PROJELERİNDEN BAZILARI


• PVC Fabrikası gaz giderme sisteminin proses tasarımı
• Homojen ve heterojen katalizörlerle LAB üretimi
• PVC Fabrikası kabuk önleyici reçine geliştirilmesi ve üretimi
• Köpük polistiren proses ve reçetesinin geliştirilmesi
• Nitrozaminsiz "Green SBR" üretim reçetesinin geliştirilmesi
• PP 3’üncü Jenerasyon katalizörlerle seçicilik ve dönüşümün artırılması **
• VCM Fabrikası Direkt Klorlama Reaktörü ve hatlarında oluşan tıkanma darboğazının çözümüne yönelik proses geliştirilmesi
• ACN fabrikası üretim maliyetini düşürmeye yönelik alternatif inhibitör kullanımı

 


++++++++++++++++++++++++

 

KUTU
PETKİM'İN AR-GE'Sİ HANGİ
KURUMLARLA ÇALIŞIYOR?

 

• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Kurucular Kurulu Üyeliği
• İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Vakfı, Vakıf Üyeliği
• İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği
• TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği
• ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Danışmanlığı
• Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Danışmanlığı
• Kocaeli Üniversitesi Vakfı Kurucu Üyeliği
• Türkiye Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetmenler Kurulu Üyeliği
• Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Üyeliği
• Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

 


RAKAMLARLA PETKİM

 

• 3 Nisan 1965 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) öncülüğünde kuruldu. Kocaeli'deki Yarımca Kompleksi'nde 1970 yılında, önce 5 fabrikayı işletmeye açtı. Daha sonra diğer fabrikalar bunu takip etti.
• Petkim'in ikinci kompleksi, en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak 1985 yılında İzmir-Aliağa'da işletmeye açıldı.
• Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin sermayesindeki yüzde 51 oranındaki kamu hissesi; blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci sonucunda, 30 Mayıs 2008 tarihinde 2 milyar 40 milyon dolar bedelle SOCAR & TURCAS Petrokimya A.Ş'ye geçti.
• 50'yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle Türkiye sanayisinin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumunda olan Petkim'in ürettiği petrokimyasal ürünler; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin önemli girdileri arasında bulunuyor. Petkim, ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi kolu için girdi üretiyor.
• Petkim 2010 yılında net kârını yüzde 14 artırarak 130 milyon TL’ye çıkardı. Şirket bir önceki yıl 114 milyon TL kar açıklamıştı.
• 2010 yılında ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 53 artışla 531 milyon dolar ile bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam yakalandı. Petkim’in 2009 yılı ihracatı 347 milyon dolar seviyesindeydi.
• Geçen yıl üretim yüzde 10 artışla 3 milyon 240 bin ton; net satışlar yüzde 41 artışla 2 milyar 909 milyon TL oldu. Bu rakamlar, 2009 yılında sırasıyla 2 milyon 957 bin ton ve 2 milyar 57 milyon TL düzeyindeydi. Aliağa Kompleksi’ndeki 15 fabrikadan 7’si, kuruluş tarihlerinden bugüne en yüksek üretimi 2010 yılında gerçekleştirdi.
• Kapasite Kullanım Oranı 2010 yılında yüzde 99 seviyesine ulaştı. Bu rakam bir önceki yıl % 91 düzeyindeydi..
• Petkim halen İstanbul Sanayi Odası'nın "İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 14'üncü; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin "En Çok İhracat Yapan 1000 Firma" sıralamasında 14'üncü; Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından açıklanan "Ege'nin En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında ise 4'üncü sırada yer alıyor.

PETKİM AR-GE'Sİ DIŞA BAĞIMLILIK ZİNCİRİNİ KIRIYORPETKİM AR-GE'Sİ DIŞA BAĞIMLILIK ZİNCİRİNİ KIRIYORPETKİM AR-GE'Sİ DIŞA BAĞIMLILIK ZİNCİRİNİ KIRIYORPETKİM AR-GE'Sİ DIŞA BAĞIMLILIK ZİNCİRİNİ KIRIYORPETKİM AR-GE'Sİ DIŞA BAĞIMLILIK ZİNCİRİNİ KIRIYOR

Diğer Basın Bültenleri