PETKİM, EGE BÖLGESİ'NİN TEHLİKELİ ATIKLARINA TALİP!

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ (03.02.2012)

• PETKİM’DEN ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇAĞRISI
• GENEL MÜDÜR HAYATİ ÖZTÜRK: EGE BÖLGESİ’NİN TEHLİKELİ ATIKLARINA TALİBİZ
.

 

Petkim’in Aliağa Kompleksi’nde faaliyet gösteren Tehlikeli Atık Yakma Ünitesi’nin, Petkim dışındaki şirketlerden kabul ettiği tehlikeli atık miktarı, 2011 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık altı kat artış göstererek 1429 tona yükseldi.
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, İZAYDAŞ’dan sonra Türkiye’nin ikinci Tehlikeli Atık Yakma Ünitesi’nin, 25 milyon Dolar yatırımla 2006 yılında devreye alındığını hatırlatarak, kendi atıklarının yanında üçüncü şahıslardan atık alımı yaptıklarını söyledi.
“Çevre duyarlılığını sürdürülebilir kalkınmanın temel aracı olarak gördüklerini” vurgulayan Öztürk, “Yıllık 17.500 ton tehlikeli atık yakma kapasitesine sahip olan tesisimiz, kapasitesinin 10.000 tonunu Petkim’in atıklarını yakıp enerjiye dönüştürerek kullanıyor. 7500 tonluk kapasitemiz ise farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların atıklarını bekliyor” dedi.

 

// PETKİM, KARBON SAYDAMLIK PROJESİ’NE
KATILMA CESARETİNİ KENDİSİNDE BULDU

 

Petkim’ de “Sürdürülebilir gelecek için sorumluluk almak” ve “iş sağlığı ve güvenliği” değerlerinin tüm çalışanlar tarafından özümsendiğini ve böylelikle tüm süreçlerin toplum sağlığına, güvenliğe ve çevreye olan etkisinin bir bütün olarak değerlendirildiğini kaydeden Genel Müdür Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Petkim son iki yıldır sürdürülebilirlik hedeflerini somut çalışmalar ile ivmelendirdi. Bu çalışmalarından en önemlisi 2010 yılındaki Karbon Saydamlık Projesine (Carbon Disclosure Project) katılım kararıdır. Petkim bu kararın ardından sera gazı emisyonlarının yönetimi konusunda aktif olarak çalışıyor. Petkim, çevre süreçlerine verdiği önemle, tamamıyla gönüllülük esasına dayanan bu projeye katılma cesaretini kendisinde buldu. CDP Projesi, katılımcı şirketler açısından büyük cesaret isteyen, gönüllülük esasına dayanan ve dünya üzerinde 71 trilyon Dolar tutarındaki uluslararası fonları yöneten 551 fon tarafından destekleniyor. 2010 senesinde İMKB-50 endeksine dahil olan 50 şirket CDP Türkiye tarafından davet aldı. Bu şirketler arasından toplam 11 şirket sera gazı salım miktarları ve iklim değişikliği ile ilgili risk yönetim politikalarını açıklayarak bu bilgilerini uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sundu.”


KUTU
TEHLİKELİ ATIK YAKMA TESİSİ 7/24
ÇEVRE BAKANLIĞI DENETİMİNDE

 

Petkim 2003 yılında, Türkiye’de tehlikeli atık yönetiminin bilinmediği, atıkların toprağa gömüldüğü ya da deniz ve akarsulara bırakıldığı yıllarda hem kendi atıklarını bertaraf edecek hem de Türkiye’nin atık sorununa çözüm ortağı olacak yatırımın startını verdi.
25 milyon dolara mal olan ve 4 Şubat 2006 tarihinde hizmete giren Tehlikeli Atık Yakma Ünitesi’nin 2013 yılına kadar geçerli işletme lisansı bulunuyor. Yıllık 17 bin 500 ton kapasitesi ile Türkiye’nin bir sanayi tesisi içinde kurulan ilk tehlikeli atık yakma tesisi olma özelliğini de taşıyan ünite, yıllık 10.000 ton kapasitesini Petkim için kullanıyor. Saatte 11.5 ton buhar elde edilen tesiste yanma işlemleri, 1200-1400oC gibi çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiği için Dioksin ve Furan gibi gazların oluşması engelleniyor. Son teknolojiye göre dizayn edilmiş tesiste, yanma sonucu oluşan gazlardan yüksek basınçta buhar elde edilirken; atmosfere deşarj edilen atık gazlar buhar üretim kısmı çıkışında aktif karbon ve Sodyum bikarbonat dozajı yapılıp torba filtrelerden geçirilerek çevresel etkileri yok ediliyor. Bacası Türk Çevre Mevzuatına ve AB Direktiflerine göre projelendirilen tesisin, baca gazı emisyon değerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 gün 24 saat izleniyor. Dünyanın en ileri baca gazı arıtma teknolojisine sahip olan tesis, yönetmelik değerleri aşıldığında otomatik olarak kendisini devre dışı bırakıyor.

 

KUTU
PETKİM ATIK YAKMA ÜNİTESİ’NİN
SON BEŞ YILLIK KARNESİ

 

 

Parametre(ton/yıl)                         2007                     2008              2009                            2010                      2011

Yakılan Atık (Petkim dışı)             1171                        660                 305                               246                      1.429

Toplam (Petkim+ dış atık)            7.734                 9.012            9.027                        15.095                  16.379

 

 


KUTU
KARBON SAYDAMLIK PROJESİ NEDİR?


Karbon Saydamlık Projesi, dünyada 2000 yılında, şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatıldı. CDP aracılığıyla sera gazı salınımları ve iklim değişikliği stratejilerinin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde şirketler ve hükümetler karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabiliyorlar. Bu veriler; kurumsal yatırımcılar, şirketler, kamu politikasını yönlendirenler, resmi kurumlar ve akademisyenler de dahil olmak üzere geniş bir kitle ile paylaşılıyor. CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini taşıyor. Örgüt 2011 yılında 71 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 551 kurumsal yatırımcı adına hareket ediyor. Sabancı Üniversitesi 2010 yılında dünyanın en kapsamlı çevre girişimi olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) yerel ortağı oldu. İMKB-50 endeksine dahil olan 50 şirket CDP Türkiye tarafından davet aldı. Bu şirketler arasından 10 tanesi ve 1 de gönüllü şirket olmak üzere toplam 11 şirket sera gazı salım miktarları ve iklim değişikliği ile ilgili risk yönetim politikalarını açıklayarak bu bilgileri uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sundu.

PETKİM, EGE BÖLGESİ'NİN TEHLİKELİ ATIKLARINA TALİP!PETKİM, EGE BÖLGESİ'NİN TEHLİKELİ ATIKLARINA TALİP!PETKİM, EGE BÖLGESİ'NİN TEHLİKELİ ATIKLARINA TALİP!

Diğer Basın Bültenleri