YENİ TEŞVİKLERLE YATIRIMCININ ELİ DAHA GÜÇLÜ

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ (23.06.2012)

• “YATIRIMCILARIN ÖNÜNÜ AÇACAK YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TÜRKİYE EKONOMİ TARİHİNDE BİR DEVRİM NİTELİĞİNDE”
• SOCAR TÜRKİYE BAŞKANI VE PETKİM YÖNETİM KURULU ÜYESİ KENAN YAVUZ: “YENİ TEŞVİK YASASI İLE ÜLKEMİZ SANAYİSİNİN YAŞADIĞI KATMA DEĞER SORUNU VE BUNUN EN ÖNEMLİ SONUCU OLAN CARİ AÇIK RİSK OLMAKTAN ÇIKACAK”

 


Yeni teşvik sistemi, Türk sanayisinin en önemli sorunu olan katma değerde yaşanan yetersizliği azaltma ve cari açığın çözümüne ilişkin umutları artırdı. Yeni sistemin “ihracat ve istihdam odaklı bir sanayileşme stratejisi üzerine kurulu ve yerli üretimi destekler nitelikte olduğunun” altını çizen SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, “Türkiye rekabet gücünü artırmak için ihracat ve istihdam odaklı büyümek zorunda. Yatırımcıların önünü açacak yeni teşvik sistemi Türkiye ekonomi tarihinde bir devrim niteliği taşımaktadır. Sektörel gerçekliklerden kaynaklanan ve ülkemizin rekabet gücünü artırmaya yönelik, yerlileştirmeyi öncelleyen bir sanayileşme stratejisi üzerine kurulu olan yeni teşvik sistemi, Sayın Başbakanımızın tanımladığı 2023 yılında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme ve 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirme vizyonunun gerçekleştirilmesine büyük bir ivme kazandıracaktır. Türk sanayisinin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak olan yeni teşvik sisteminin, ülkemiz sanayisinin yaşadığı katma değer sorununu çözeceğine ve en önemlisi cari açığın risk olmaktan çıkacağına inanıyorum. Kimya ve petrokimya sektörleri de ülkemizin en fazla dış ticaret açığı veren sektörler arasında. Bu teşvik paketi orta vadede ülkemiz kimya sanayisinin dışa bağımlılığını azaltacak yatırımların önünü açacak. Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan’a ve bu paketin oluşturulmasına katkı koyan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.


Yeni mevzuatta getirilen "stratejik yatırım" kavramı ile özellikle yüksek oranda ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesini sağlanması yönünde önemli bir adım atıldığını kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:


“Yatırımın tamamlanmasını müteakiben 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım tutarının %50'sine karşılık gelen vergi indirimi imkânı, yatırımcıların kullanacakları yatırım kredileri için sabit yatırım tutarının %5'ini geçmemek üzere 50 milyon TL'ye ulaşan faiz desteği ve asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımların bina-inşaat harcamaları için KDV iadesi imkânı çok önemli avantajlar sağlayacak. Biz hep şunu savunduk: Cari açıktan, yetersiz katma değerden, işsizlikten yakınıyorsak; bunların çözümü daha çok yerli üretimden geçiyor. Tüm dünyada uygulanan sistemler de bu algılamadan hareket ediyor. SOCAR Türkiye olarak kamuoyuna daha önce duyurduğumuz ve ülkemiz sanayisine çok önemli yararlar sağlayacak Petkim Yarımadası’nda gerçekleştirmeyi planladığımız yeni ürün, tevsii, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımlarımızla ilgili planlarımızı yeni teşvik mevzuatı kapsamında hayata geçirmek konusunda çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.”

 

// “YATIRIMCI OLARAK
ELİMİZ ARTIK DAHA GÜÇLÜ”

 

Petkim Yarımadası’nda inşaat çalışmaları süren STAR Rafinerisi yatırımının da yeni teşvik kapsamında yer aldığını vurgulayan Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı:


“Böylelikle teşvik mevzuatına göre stratejik yatırım olma özelliklerinin tamamına haiz olan STAR Rafinerisi projemizin gerçekleşmesi hızlanacak ve kolaylaşacaktır. Gerek Petkim’in portföyünde olan potansiyel yatırım projelerimiz, gerekse rafineri projemizin stratejik yatırım kapsamına girmesi nedeniyle projelerimiz uluslararası arenada çok daha cazip hale gelmiş ve yatırımcı olarak elimizi güçlenmiştir. Bu teşvik sistematiği, Türkiye ekonomi tarihinde bir devrim niteliği taşımaktadır. STAR Rafinerisi ile Türkiye’nin net ithalatçı olduğu nafta, jet yakıtı, motorin gibi pek çok ürünü yerlileştirip dövizimizin cebimizde kalmasını sağlayacağız. Rafinerimizin devreye girmesiyle hem cari açığın azalmasına önemli derecede katkı sağlayacağız, hem de Türkiye’nin petrokimya sektöründe üretici konumunun yok olmasını engelleyeceğiz.” değerlendirmesini paylaştı.

 


Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın “Bilhassa stratejik yatırımlar konsepti cari açığı hakikaten nakavt edecektir.” cümlesini “yürekten paylaştığını” belirten Yavuz, SOCAR Türkiye’nin 2017 yılına kadar yapacağı 17 milyar dolar yatırım sonucunda, en büyük sanayi şirketi konumuna yükseleceğini, Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 500 milyar dolar ihracat hedefine 5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını söyledi.

 

YENİ TEŞVİKLERLE YATIRIMCININ ELİ DAHA GÜÇLÜYENİ TEŞVİKLERLE YATIRIMCININ ELİ DAHA GÜÇLÜYENİ TEŞVİKLERLE YATIRIMCININ ELİ DAHA GÜÇLÜ

Diğer Basın Bültenleri