PETKİM AR-GE'SİNDEN ÜÇ PATENTLE MÜTHİŞ BAŞARI .

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ (16.03.2013)

• PETKİM AR-GE’SİNDEN ÜÇ PATENT BİRDEN…
• AR-GE VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR, ŞİRKETİN MALİYET DÜŞÜRME VE VERİMLİLİK ARTIRMA ÇALIŞMALARNINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR.
• GENEL MÜDÜR SADETTİN KORKUT:
“BEŞ YILLIK ÇALIŞMAMIZ MEYVESİNİ VERDİ. ÇOK İYİ YETİŞMİŞ BİR AR-GE KADROMUZ VAR. YENİ TÜRLER GELİŞTİRİLEREK ÜRÜN YELPAZESİNİN GELİŞTİRİLMESİ, YAN ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, TEKNOLOJİ VE KNOW-HOW ÜRETİLMESİ TEMEL AMACIMIZ.”

 

Türk kimya sanayisi için okul olma vasfını koruyan Petkim Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü, beş yıllık bir çalışma sonucunda üç proje için Türk Patent Enstitüsü’nden (TPE) faydalı model ve patent belgelerini almayı başardı.
Petkim’in kurumsal yayın organı “Petkim Yaşam” dergisinde yer alan habere göre şirketin yürüttüğü Ar-Ge projeleri kapsamında ortaya çıkan buluşlar için 2008 yılından itibaren sekiz adet patent başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan üçü kabul edilirken; diğerleri için patent süreci devam ediyor.


Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü Yöneticisi Dr. Ayhan Ezdeşir ile Uzman Mühendisler Dr. Füsun Güner ve Başak Tuncer’in yürüttüğü “Etilen Diklorür Üretiminde Tıkanıklık Önleme Prosesi”, “Damıtma Kolonu Sistemi” ve “Aşılı Poliolefin Bazlı Emülsiyon Üretim Prosesi” projeleri, Petkim’in yürütmekte olduğu maliyet düşürme ve verimlilik artırma çalışmalarına önemli katkılar sağladı.


Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, genç ve çok iyi yetişmiş bir kadro ile oluşturdukları Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü’nün, şirket tarihinde çok başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, “Mevcut ürünlerimize yeni kullanım alanları yaratılması, yeni türler geliştirilerek ürün yelpazesinin geliştirilmesi, yan ürünlerin değerlendirilmesi, teknoloji ve know-how üretilmesi temel amacımız... Ayrıca transfer edilen teknolojilerin adaptasyonunu yaparak, Petkim'in üretim süreçlerini hızlandırıyoruz. Üretimde kullanılan hammadde, yardımcı kimyasal madde ve katalizörlere alternatifler yaratarak, maliyetlerin düşmesine katkı sağlıyoruz." dedi.

 

// VCM FABRİKASINDA DURUŞLAR ENGELLENDİ2008 yılında Dr. Ezdeşir’in Vinil Klorür Monomer (VCM) fabrikasında meydana gelen tıkanıklığın önlenmesi için yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan buluş için TPE’ye patent başvurusu yapıldı. Yaklaşık 5 yıl süren zorlu bir sürecin ardından patent, Türk Patent Enstitüsü tarafından 15.12.2008 tarihinden itibaren 20 yıl süre ile incelemeli olarak verildi. Bu patent için ayrıca Avrupa patent alımı süreci ise halen devam ediyor.


Proses, direkt klorlama yöntemiyle etilen diklorür üretimi sırasında klor ve etilen besleme ejektörleri ile reaktör sirkülasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklıkların engellenmesine yönelik olarak geliştirildi. Böylelikle bertarafı zor olan artıkların oluşumu engellenerek, insan sağlığı ve çevre korunurken, reaktör sisteminin bakımı için yapılan duruşlar ortadan kaldırılmış oldu ve reaktörün verimli çalışması ile maliyetlerde düşüş sağlandı.

 

// TAMCI MAKİNE İLE İŞBİRLİĞİ

 

Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü Uzman Mühendisi Başak Tuncer tarafından 2007-2009 yılları arasında yürütülen TÜBİTAK TEYDEB destekli “Trietilen Glikol Eldesi” Projesi kapsamında 1 adet patent ve 1 adet faydalı model başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan biri olan Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve Tamcı Makine firmasının işbirliği ile geliştirilen pilot tipi damıtma kolonu için 2010 yılında yapılan faydalı model başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilerek, 17.12.2010 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile incelemesiz olarak verildi. Bu pilot tipi damıtma kolonu, pilot ölçekli çalışmalarda farklı amaçlar için farklı damıtma kolonları satın almak yerine bir damıtma sistemi ile birçok ihtiyaca cevap verebilmek için geliştirildi.

 

// TÜBİTAK TEYDEB DESTEĞİ İLE…

 

Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü Uzman Mühendisi Füsun Güner tarafından 2009 yılında başvurusu gerçekleştirilen ve 2012 yılında TPE tarafından patent belgesi verilen “Aşılı Poliolefin Bazlı Emülsiyon Üretim Prosesi” başlıklı buluş ise cam elyaf üretim prosesinde cam elyafın polimer ile uyumunu, ara yüzey yapışmasını ve etkileşimini arttırmak için apreleme (sizing) işleminde kullanılan modifiye poliolefinlerin emülsiyonlarının hazırlanmasını konu alıyor. Bu ürünün ticari uygulamalarına yönelik olarak ilgili firmalarla görüşülürken bu yıl içinde TÜBİTAK-TEYDEB destekli bir proje başlatılacak.

PETKİM AR-GE'SİNDEN ÜÇ PATENTLE MÜTHİŞ BAŞARI .

Diğer Basın Bültenleri