HAMMADDE İTHALATINA YENİ DÜZENLEME

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ (14.03.2015)
 
  • Birçok sanayi kuruluşunun hammadde ithalatını düzenleyen Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği yeni haliyle uygulamaya alındı. Yeni tebliğde, 17 Şubat tarihinde yayınlanan tebliğ sonrası yaşanan yığılmaların önüne geçilmesini sağlayacak, çevre ve geri dönüşümde uluslararası standartları hayata geçirecek konular yer alıyor.
  • Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut: Plastik başta olmak üzere birçok sektörün önünü açacak tebliğin son halini alması için Petkim olarak sektörel kuruluşlarla birlikte ilgili Bakanlıklar nezdinde yoğun çaba gösterdik. Çocuklarımızın oyuncak ve giysilerinden, sağlık ekipmanlarına, gıda ambalajlarından ev içerisinde kullanılan eşyalara kadar hayatımızın her alanında kullanılan ürünlerin hammaddesinin menşei ve orijinal olması çok önemli.

 

Türkiye’de birçok sanayi kuruluşunun hammadde ithalatını düzenleyen Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği (2015/29) yeni haliyle Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak uygulamaya alındı. Plastik başta olmak üzere birçok sektörün önünü açacak tebliğin son halini alması için Petkim, sektörel kuruluşlarla birlikte ilgili Bakanlıklar nezdinde yoğun çaba gösterdi. Yeni tebliğde, 17 Şubat tarihinde yayınlanan tebliğ sonrası yaşanan yığılmaların önüne geçilmesini sağlayacak, çevre ve geri dönüşümde uluslararası standartları hayata geçirecek konular yer alıyor.

 

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, çocuklarımızın oyuncak ve giysilerinden, sağlık ekipmanlarına, gıda ambalajlarından ev içerisinde kullanılan eşyalara kadar hayatımızın her alanında kullanılan ürünlerin hammaddesinin menşei konusunda dünyada önemli tartışmalar yaşandığını belirterek, “Sözkonusu tebliğ atık ürünlerin ithalat yoluyla Türkiye’de sanayiciye yeniden hammadde olarak gelmesini düzenliyor. Üretime girmemesi gereken ya da sadece belli alanlarda kullanılabilecek hammaddeleri belirliyor. Bu tebliğle adeta nihai bir ürünün hammaddeden itibaren takibi ve kontrolü yapılmış oluyor. Tebliğ, Türkiye’de geri dönüşümün gelişmesi açısından önemli. Plastik sektöründe orijinal hammadde kullanımını teşvik ederken böylece sektörün olumsuz imajının giderilmesine katkı sağlayacak. Daha da önemlisi ise sanayiciler arasında hammadde maliyetleri açısından oluşan haksız rekabeti azaltacak.” dedi.

 

Geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği ile ithalatta yaşanan suistimaller ve üreticiler arasında yaşanan haksız rekabetin önlenmesinin hedeflendiğini kaydeden Sadettin Korkut, uygulamada tebliğdeki bazı belirsizlikler nedeniyle gümrüklerde yığılmanın ortaya çıktığını dile getirdi. Bu süreçte aktif rol alarak sanayici ve sektörel kuruluşlarla birlikte çözüme yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Korkut, “Bugün yayınlanan tebliğle birlikte ithal edilen hammaddenin fatura, üretici belgesi ve analiz sertifikasının gümrük idaresine verilmesi ile ithalata izin verilecek. Çevresel kontroller ilgili bakanlık tarafından aylık olarak daha sonra gerçekleştirilecek.” bilgisini verdi.

 

HURDA PLASTİK İTHALATI RİSKİ VAR

2005 yılına kadar Türkiye’ye hurda plastik ithalatının yasak olmasına karşın, o tarihten bugüne ‘kontrole tabi ürünler’ listesine alındığını vurgulayan Korkut, 10 yıldır 3901-3914 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numaralı ürünlerin gümrüklerde orijinal ürün olarak sadece beyan edilerek ve başka belge aranmaksızın serbestçe ithalatının yapılabildiğini kaydetti.

 

Bu ithalatın geri kazanılmış granül ve çapak plastik malzemeler için de geçerli olduğunu ve bu durumun suistimallere ve çevre sorunlarına neden olduğunu dile getiren Sadettin Korkut, şunları ifade etti: “Bu durum dünyanın ikinci büyük polimer ithalatçısı olan ülkemiz için orijinal ürün ithalatı yanında aynı GTİP numarası ile hurda plastik ithalatı riskini de ortaya çıkarıyordu. Petkim olarak yasal ortamlar da dahil olmak üzere her platformda bu değişikliğin suistimallere açık olduğunu savunduk. Hurda ve ikincil ürünlerin, orijinal adı altında gümrüklerden sadece beyan ile kolayca geçebildiğine dikkat çektik. Danıştay 10. Dairesi bu endişelerimizi haklı bularak, uygulamanın insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinin olacağını ve haksız rekabete neden olduğuna karar verdi. Bu karar sonrası Ekonomi Bakanlığımız 17.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği ile Avrupa Birliği veya Türkiye’de akredite bir kuruluştan alınacak raporların asılları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına alınacak kapsam dışı Ek-7 belgesini gümrük idarelerine verilmesini zorunlu kıldı. Fakat uygulamada önemli sıkıntılar yarattı. Etkin katkı yaptığımız girişimler sonucu ikinci kez revize edilerek bugünki haline gelen tebliğle hem suistimallerin önüne geçilmesi sağlanacak hem de yaşanan yığılma sorunu ortadan kaldırılacak. Sonuçta sanayicilerimiz ve ülke ekonomimiz kazanacak. Sürece katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

 

HAMMADDE İTHALATINA YENİ DÜZENLEME

Diğer Basın Bültenleri