PETKİM’DEN 639 MİLYON TL KAR

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BASIN BÜLTENİ (05.03.2016)
  • Türkiye’nin petrokimyasal hammadde üreticisi Petkim, 2015 yılını 639,2 milyon TL net karla tamamladı. Yılın ilk çeyreğinden itibaren başlayan performans yılın tamamına yansıyarak yüzde 14 gibi yüksek net kar marjını ortaya çıkardı. 12 aylık dönemde 4 milyar 532,6 milyon TL’nin üzerinde ciro yapan şirketin aktif büyüklüğü 5 milyar 460,7 milyon TL

  • Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, “Önceki dönemde gerçekleştirdiğimiz kapasite artışları ve genel bakım duruşları sayesinde sağladığımız daha yüksek üretim performansına paralel olarak, tarihi karlılığa ulaştığımız bir finansal yılı geride bıraktık. Rekabetçi fiyatlar ve dinamik planlamanın getirdiği yüksek kapasite kullanımı ile yüksek etilen, nafta marjından maksimum düzeyde faydalandık.” dedi.

 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 2015 yılını şirket tarihinin en iyi finansal sonuçlarından birini  açıklayarak kapattı. Yıl sonu net karı 639,2 milyon TL’ye çıkan Petkim’de net kar marjı yüzde 14 oldu. 12 aylık dönemde 4 milyar 532,6 milyon TL ciro yapan şirketin brüt karı yüzde 15.8 marjla 716,2 milyon TL’ye ulaştı. Petkim’in aktif büyüklüğü de bir önceki yıla göre yüzde 44 oranında artarak 5 milyar 460,7 milyon TL’ye yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin kapasite kullanım oranı yüzde 87 düzeyine çıktı.

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 2015 yılında şirket açısından tarihi değerde performans sergilendiğini belirterek, önceki dönemde gerçekleştirdiği kapasite artışları ve genel bakım duruşları sayesinde sağladığı daha yüksek üretim performansına paralel olarak, tarihi karlılığa ulaşılan bir finansal yılın ortaya çıktığını söyledi. 2015’te ortaya çıkan ekonomik belirsizlikler ve buna bağlı olarak döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların hızlı ve çevik hareket etmeyi gerektirdiğini kaydeden Korkut, “Şirketimiz yerli bir üretici olarak; bu belirsiz ortama operasyonel verimlilikleri, güçlü nakit pozisyonu ve hızlı karar alma süreçleri ile hazırlanarak, kendisiyle beraber bu ortama adapte olabilen, büyük müşterilerin yanı sıra küçük ve orta boy işletme niteliğindeki müşterilere önem vererek, sektördeki fırsatları birlikte değerlendirerek yüksek satış ve karlılık yakaladı. Müşteri talebine ve pazar ihtiyaçlarına uygun satış, ticaret, üretim, satın alma ve bakım planlarının entegrasyonunu kapsayan etkin, dinamik ve çevik planlamalar yapıldı.” dedi.   

Operasyonel verimliliği artırmaya dönük çalışmaların, pazarın ihtiyaçlarını göz önüne alarak daha iyi konumlanmanın ve süreçlerde oluşan iyileştirmelerin sonuçlarının 2015 yılı performansını doğrudan etkilediğini kaydeden Korkut, “2014 yılının son çeyreğinden itibaren hızla düşen petrol fiyatları ve bu fiyatların stabilize olması sektörde yeni sayfa açılmasına neden oldu. Özellikle nafta bazlı üreticilerin karlılığında bir yükselme gözlendi. Bu yeni koşullara hızla adapte olup, rekabetçi olmaya özel önem vererek üretim ve satışlarımızda maksimum seviyeyi yakaladık. 2015 yılında düşen hammadde fiyatlarına bağlı olarak petrokimya sektörü iyi bir dönem geçiriyor. Önümüzdeki dönemler için de yüksek kapasite kullanarak sürdürülebilir karlılık seviyesini hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi. 

 

 

BAŞLICA GÖSTERGELER    
  2014 2015
Aktif Büyüklüğü (milyon TL) 3.788,3 5.460,7
Net Satışlar (milyon TL) 4.132,8 4.532,6
Brüt Kar (milyon TL) 85.4 716,2
Brüt Kar Marjı (%) 2,1 15.8
Net Kar (milyon TL) 8,6 639,2
Net Kar Marjı (%) 0.2 14
PETKİM’DEN 639 MİLYON TL KARPETKİM’DEN 639 MİLYON TL KARPETKİM’DEN 639 MİLYON TL KAR

Diğer Basın Bültenleri