Toluen Üretim ve Satışımız Başlamıştır

TOLUEN SEVKİYAT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER:

1- Müşterimiz olmak (Müşterimiz olmak için gerekenler WEB sitemizin ana sayfasında  mevcuttur.)

2- Gerekli Belgeler :

-Sanayiciye ait sanayi sicil belgesinin aslı veya noter tastikli  sureti,

- Bağlı olduğu sanayi odasından alınan (TOBB tarafından ıslak damga ile onaylanmış geçerlilik süresi dolmamış) kapasite raporunun aslı veya sanayi odası tarafından onaylı süreti,
- Sanayiciye ait, kuruluş ve diğer değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tastikli sureti,
- Noter onaylı imza sirküleri,
- Belediyelerden alınmış işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının veya yetkili makamlardan alınmış gayri sıhhi müessese ruhsatı  veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış işletme belgesinin veya küşat ruhsatının ve benzer nitelikteki belgelerin noter tastikli suretleri,
- Sanayi odasından alınmış Petkim´den alınacak ürüne ait son 2 yıllık fiili tüketim miktarını gösteren ekspertiz raporunun aslı veya bağlı olduğu oda tarafından onaylı sureti,
- Alınacak ürünün amacı dışında kullanılmayacağına dair noter huzurunda tanzim edilmiş taahhütnamenin aslı veya noterden onaylı sureti, ( PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Aliağa / İZMİR adına düzenlenmiş)
- Büro,fabrika,stoklama tesislerinin mülkiyetine sahip olunması halinde tapusunun noter onaylı sureti veya kiralık olması halinde kira sözleşmelerinin noter onaylı sureti.

3- Sevkiyat sonrası Petkim´e firmanın antetli kağıdı ile Müşteri/Son kullanıcı beyannamesi (2   Nüsha, orijinali Petkim´de diğeri alıcıda kalmak üzere) verilmesi.

 TOLUEN ürün özellikleri için tıklayınız

EKLER :

1-Son Kullanıcı Beyannamesi

2-Taahhütname

3-Teminat Mektubu

 Not: TOLUEN numunesi talepleriniz karşılanabilecektir.

Diğer Haberler