Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge ve İnovasyon

Geleceğe bugünden hazırız

Küresel düzeyde sürdürülebilirlik sorunlarıyla karşı karşıya olmamız ve geleceğe yönelik sorumluluğumuz, bizi risklere karşı dirençli, sürekli gelişmeyi amaçlayan yeni çözümler üretmeye yönlendiriyor. Bu noktada inovasyon, endüstriyel büyümeyi tetikleyen en temel dinamik haline geliyor. Üretim faktörlerini dengelemek, kaynak oluşturmak, rekabeti sürdürmek ve en önemlisi sosyal, çevresel ve ekonomik fayda sağlamak için teknolojiye, yenilikçi projelere, Ar-Ge’ye ve inovasyona yatırım yapmak önceliğimiz.

Sürdürülebilir yatırımlar, yenilikçi teknolojiler ve dijital dönüşümle Avrupa’nın sayılı petrokimya kompleksi ve üretim üslerinden biri olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ve düşük karbon ekonomisi vizyonu doğrultusunda hidrokarbon sektöründe yüksek teknoloji gerektiren katma değerli petrokimya ürünleri ihtiyacına yanıt verebilmek için Ar-Ge ve inovasyon kapasitemizi sürekli büyütüyoruz.

Kapasite Artışı ve Karbon Ayak İzi Azaltılması Projesi

5S metodolojisini sürdürülebilirlik çalışmalarımıza kapsamlı şekilde entegre ediyoruz. Bu çerçevede, Ürün Paketleme ve Depolama Sahalarında 5S Uygulaması ile Kapasite Artışı ve Karbon Ayak İzi Azaltılması Projesi’ni geliştirdik. Bu proje ile Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi’nin her yıl düzenlediği “Yılın Başarılı Ekibi” ödüllerinde Gümüş ödülün sahibi olduk.

Verimlilik Artırıcı Projeler

Enerji verimliliği ve tasarrufu çalışmalarımız kapsamında 4 adet VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler) hayata geçirdik. Bu projeler için 2022 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından şirketimize yaklaşık 900 bin TL nakit hibe desteği sağlandı. Ayrıca 2 yeni VAP çalışmamız, 2022 yılında Bakanlık tarafından incelenerek uygulamaya uygunluk onayı aldı. Petkim olarak yeni projelerimiz için 2,8 milyon TL nakit hibe desteği alacağımızı öngörüyoruz.

Petkim GCC (Global Carbon Council) Sertifikalandırma Projesi

2017 yılında tamamlanan RES (Rüzgâr Enerji Santrali) projemiz, 17 rüzgâr türbini ve 51 MW’lık mekanik güce sahip. Petkim RES’in yenilenebilir enerji üretimi için yarattığı etkiyi yaymayı ve projenin sağladığı sera gazı emisyon azaltımını uluslararası ölçekte belgelemeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Küresel Karbon Konseyi (GCC) Gönüllü Emisyon Azaltma Sertifikasyonu kapsamında yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.

Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Direktifi’nin ulusal mevzuata kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Petkim olarak EKÖK kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi’ne destek sağladık. Projede EKÖK sistemi altyapısının oluşturulması ve sektörel uyum analizlerinin yapılarak gerekliliklerin belirlenmesi aşamalarında kimya sektörü için proje partneri olarak yer aldık.

Dijital Dönüşümle Gelen Verimlilik

Misyonumuz, sektördeki öncü dijital uygulama standardını bir üst seviyeye taşımak; hedefimizse dünyanın önde gelen dijital şirketlerinden biri olmak. Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan dijitalleşme ile enerji verimliliğini artırmayı, iş süreçlerimizi mükemmelleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda dijital transformasyon stratejisini ve ihtiyaçlarını her alanda karşılamak üzere ekipler oluşturduk. Ekiplerimiz fikir üretiminden projelendirmeye, dijital mimari ve dijital portföy yönetiminden, adaptasyon gereksinimlerine kadar birçok aşamada çalışmalar yürütmeye devam ediyor

Veri yönetimi ve depolamadan altyapı ve operasyonlara, satın alma ve tedarik zincirinden saha faaliyetlerinin yönetimine, finansal operasyonlardan müşteri ilişkilerine kadar iş süreçlerimizin tümünde en güncel, verimli dijital uygulamaları kullanıyoruz.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile operasyonel yükleri azaltıyoruz, dijital ekosistem geliştirme çalışmalarımız kapsamında Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) metodolojisini uyguluyoruz, ileri analitik modelleme geliştirmeleriyle üretim süreçlerimizin optimizasyonuna katkı sağlıyoruz.

Dijital uygulamalarımızla yakaladığımız dünya standartları seviyesi ve güçlü sürdürülebilirlik vizyonumuzla geleceğe hazırız. Ocak 2020’de Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) ‘Global Lighthouse Network’üne Türkiye’den seçilen tek şirket olduk. Endüstri 4.0 standardını en iyi uygulayan üretim tesislerinin belirlendiği bu platformda yer alarak ‘Geleceğin Tesisi’ ünvanını kazanmanın gururunu yaşıyoruz.

Bilgi Teknolojileri Entegrasyon Projesi ‘Project Earth’ başta olmak üzere farklı büyüklükte 11 adet projeyle entegre çalışma modelini destekliyor, operasyonlarımızı tek bir sistemde birleştirip ortak süreçler işletmek için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. Böylece satın alma süreçlerinin uçtan uca takip edilebilmesini ve tek bir rapor üzerinde toplanmasını sağlıyoruz.

Petkim’in köklü Ar-Ge deneyimi SOCAR Türkiye Ar-Ge’de sürdürülebilir projelere hayat veriyor

50 yılı aşkın Ar-Ge tecrübemiz, SOCAR Türkiye çatısı altında tasarlanan teknolojilerle geleceğe ışık tutuyor. SOCAR Türkiye Ar-Ge’de devam eden çalışmalar, tüm paydaşlarımız için yenilikçi, sürdürülebilir, verimli, çevre dostu ve pazar odaklı, ürün ve katalizörler geliştirmeye odaklanıyor. Temel faaliyet alanları arasında sürdürülebilirlik, enerji geçişi, döngüsel ekonomi, proses optimizasyonu, yeni ürün ve uygulama alanı geliştirme ve dijital dönüşüm bulunuyor.

SOCAR Türkiye Ar-Ge ortaklık enerjisinden güç alıyor ve açık inovasyon modeli ile üniversite-sanayi iş birlikleri hayata geçiriyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası destekli projelerde yer alarak küresel çapta da sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyor. Mevcut durumda SOCAR Türkiye Ar-Ge, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programlarında Karbon Yakalama-Depolama ve Kullanım (CCSU), yapay zekâ ile sürdürülebilir üretim ve alternatif enerji kaynakları alanlarında 4 adet Avrupa Birliği projesinde partner olarak, 2 adet projede de danışma kurulu üyesi olarak yer alıyor. Bu çalışmaların bazıları Petkim’in fabrikalarında yürütülmeye devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİMİZ

CARMOF: Karbondioksit gazını (CO2) metal organik kafes yapıları ve karbon nanotüplere dayalı inovatif adsorbanlarla verimli şekilde yakalamak için yeni bir proses

Proje özeti

Avrupa Komisyonu UFUK 2020 Hibe Programı tarafından fonlanan proje, baca gazlarıyla atmosfere salınan karbondioksitin, inovatif malzemeler ve yöntemlerle enerji ve maliyet açısından verimli şekilde tutulmasını hedefliyor. Gözenekli metal organik kafesler (MOF) ve karbon nanotüpler gibi inovatif malzemeler üç boyutlu yazıcı teknolojileri ile üretiliyor. Çalışma şartları optimize edilen vakum ve sıcaklık salınımlı adsorpsiyon ile endüstri şartlarında test ediliyor. Bu sayede zararlı baca gazı salımlarının atmosfere ulaşması engelleniyor.


CO2Fokus: Üç boyutlu (3-D) yazıcılarda üretilen reaktörler ve katı oksit hücre temelli teknolojiler ile pazara yönelik dimetil eter üretimine odaklanmış karbondioksit (CO2) kullanımı

Proje özeti

Avrupa Komisyonu UFUK 2020 Hibe Programı tarafından fonlanan proje, baca gazlarıyla atmosfere salınan karbondioksiti, düşük emisyonlu bir dizel yakıt alternatifi dimetil etere (DME) dönüştürmek için ileri teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor. Üç boyutlu yazıcı teknolojilerinden faydalanarak katalizör ve reaktör üretimi yapılıyor. Geleneksel iki adımlı yöntem yerine tek adımda gerçekleşmesi hedeflenen reaksiyon pilot ölçekli bir sistemde test ediliyor. Bu sayede zararlı baca gazı salımları faydalı son ürünlere dönüşüyor.


Karbondioksit ve hidrojenden sürdürülebilir jet yakıtı üretimi için katalizör ve proses geliştirilmesi
Proje özeti

Üniversite - SOCAR Türkiye Ar-Ge ortaklığıyla gerçekleşen proje, baca gazlarıyla atmosfere salınan karbondioksitin hidrojen ile reaksiyona girerek katma değeri yüksek sürdürülebilir havacılık yakıtına (SAF) tek aşamada dönüşümü için katalizör ve reaktör sistemi geliştirilmesini hedefliyor. Geleneksel yöntemde iki aşamada gerçekleşen reaksiyonlar, geliştirilecek katalizör, reaktör ve proses teknolojileri sayesinde yüksek SAF seçimliliğiyle ve tek adımda mümkün olabilir. Böylece enerji verimliliği artırılabilir ve proses ekonomisi iyileştirilebilir.


Atık poliolefinlerden rafineri ve petrokimya girdisine uygun ham madde geliştirilmesi
Proje özeti

Üniversite - SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliği ile gerçekleşen proje, plastik atıkların kimyasal yöntemler kullanılarak petrokimya sektörüne uygun ham maddeye dönüşümü için verimli katalizör ve proses geliştirmeyi hedefliyor. Plastik pirolizi ile elde edilen yağın kalitesinin artırılması ve nafta benzeri yapıda elde edilebilmesi için farklı proses parametreleri, katalizör formülleri ve reaktör tiplerine odaklanan proje sayesinde atık plastik malzemeden değerli ham maddelerin elde edilmesi verimli ve çevre dostu şekilde mümkün olabilir.


Karbondioksit ve hidrojenden dimetil eter (DME) sentezi için katalizör geliştirilmesi
Proje özeti

Üniversite - SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliği ile gerçekleşen proje, baca gazlarıyla atmosfere salınan karbondioksiti düşük emisyonlu bir dizel yakıt alternatifi dimetil etere (DME) dönüştürmek için yeni katalizör reçeteleri geliştirmeyi ve performans testleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yeni katalizörlerin içermesi planlanan malzemeler, kapsamlı bir literatür araştırmasının sonunda sürdürülebilirlik kıstaslarına göre listeleniyor ve laboratuvarda sentezleniyor. Proje sayesinde fosil yakıt alternatifi bir ürün, daha verimli ve çevre dostu şekilde elde edilebilir.


Atıklardan biyogaz üretimi ve katma değerli ürünlere ve/veya enerjiye dönüştürülmesi
Proje özeti

Üniversite, yerel yönetimler, SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliğiyle gerçekleşen proje, Ege Bölgesi'nin biyokütle kapasitesini ölçmeyi hedefliyor. Orman, evsel ve diğer atıkların biyogaz vb. katma değerli ürünlere dönüşme potansiyelleri, içeriklerinin, çeşitlerinin ve kullanılabilir miktarlarının ölçülmesi ile gerçekleşiyor. Toplanan veri, fizibilite ve yaşam döngüsü analizi çerçevesinde incelenerek değerli bir envanter oluşuyor ve biyokütle potansiyeli somut verilerle gösteriliyor. Bu sayede, bölgede yapılacak yatırımların hangi sürdürülebilir ürün ve ham madde odağında gerçekleşmesi gerektiği doğru şekilde belirlenebilir.


NEFERTITI: Akışlı fotoreaktör sistemlerine entegre edilmiş inovatif fotokatalizörler ve güneş enerjisi yadımıyla karbondioksit (CO2) ve suyun (H2O) yakıtlara dönüştürülmesi

Proje özeti

Yapay fotosentez teknolojisiyle karbondioksit (CO2) ve suyun (H2O) iki adımlı katalitik reaksiyonlar sonucunda önce sentez gazına, sonra etanol (C2H5OH) ya da izopropanol (C3H8O) gibi daha yüksek alkollere dönüşümünü hedefleyen projede, katalitik reaksiyonları gerçekleştirmek için fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi kullanılıyor. Boyaya duyarlı güneş hücreleri ve güneş yoğunlaştırma sistemleri ile sağlanan enerji ve üretimin sürekli yapılabilmesi, projenin yenilikçi yönlerini oluşturuyor. Bu sayede tamamen yeşil teknolojilerle kimyasal yapı taşları üretmek mümkün olabilir.


Tarımsal gıda atıklarından sürdürülebilir biyoplastik üretimi (BIOLINK)
Proje özeti

TÜBİTAK 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı tarafından fonlanmaya hak kazanan ve endüstri, üniversite, SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliğiyle gerçekleşen BIOLINK, meyve-sebze üretimi yapan İspanya menşeli bir şirketin gıda paketlemede kullanabileceği inovatif malzemeler geliştirmeyi hedefliyor. Biyo-temelli, biyolojik olarak parçalanabilen plastik kapların ham maddeleri yenilikçi bir biyoteknolojik süreç ile sentezleniyor ve test ediliyor. Proje sayesinde gıda paketleme malzemeleri tamamen geri dönüştürülebilir şekilde üretilebilir.


Metanın düşük sıcaklıkta plazma pirolizi: Hidrojen ve kullanılabilir karbon eldesi
Proje özeti

Üniversite - SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliğiyle gerçekleşen projede temiz hidrojen üretiminin alternatif yöntemlerden olan plazma ile sadece elektrik ve doğalgaz ile hidrojen, karbon karası ve ek süreçlerle etilen elde edilmesini sağlayan laboratuvar ölçekli bir sistemin kurulup işletilmesi hedefleniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları entegre edildiğinde ve reaksiyon parametreleri ayarlandığında karbon karasının karbon nanotüp, nano elmas, grafit gibi özel kullanım alanları olan çok yüksek değerli halleri de elde ediliyor. Proje sayesinde, Azerbaycan'ın doğalgaz kaynaklarının ekonomik ve çevresel açıdan çok daha verimli kullanılması mümkün olabilir.


Güneş enerjisinin kimyasal bağlarda depolanması
Proje özeti

Üniversite - SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliğiyle gerçekleşen projede kimyasal döngüleme sistemleri kullanarak aynı anda havadan azot ve doğalgazdan sentez gazı elde edilmesini hedefliyor. Laboratuvar analizleri ve literatür çalışmaları sonucu belirlenen malzemelerin oksijen kaynağı olarak kullanıldığı sistem, ihtiyaç duyduğu ısıyı parabolik aynaların sağladığı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinden alıyor. Proje sayesinde, doğalgaz ve havayı ham madde olarak kullanarak kimya endüstrisi için oldukça önemli yapı taşları olan amonyak ve sentez gazı, enerji verimliliği daha yüksek ve sürdürülebilir şekilde üretilebilir.


Elektrokatalitik hidrojenasyon ile katma değerli kimyasalların üretilmesi
Proje özeti

Üniversite - SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliğiyle gerçekleşen proje, petrokimya sektörü için en önemli ham maddelerden biri olan etilenin üretimi sırasında istenmeyen yan ürün olarak ortaya çıkan asetilen ve asetondan elektrokatalitik hidrojenasyon yoluyla etilen ve izopropanol üretmeyi hedefliyor. Her iki ürün de ticari şekilde yüksek miktarda enerji harcayarak üretilebilirken, maddelerin elektrokimyasal farklılıklarını temel alan elektrokataliz yöntemiyle oda koşullarında üretim yapmak mümkün hale geliyor. Proje sayesinde, istenmeyen ürünler, yenilenebilir kaynaklarla desteklenerek çevreye daha duyarlı şekilde ve yenilikçi teknolojilerle faydalı ham maddelere dönüşebilir.


Bipolar membranlı elektrokatalizörle hidrojen (H2) üretimi için özgün anot geliştirilmesi
Proje özeti

Üniversite - SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliğiyle gerçekleşen proje, yeşil hidrojen üretimi için kullanılan proton değişim membranı elektrolizörlerinin önemli parçalarından anot elektrot plakaların kimyasal kararlılıklarını artırmayı hedefliyor. Suyun, bileşenleri olan hidrojen ve oksijene ayrılması sırasında önemli bir rol oynayan yapı, açığa çıkan oksijen nedeniyle çoğunlukla çabuk zarar görüyor ve sistemin çalışma ömrünü kısaltıyor. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacı ile özgün anot elemanları geliştiriliyor ve performansları test ediliyor. Proje sayesinde, yeşil hidrojen üretimi daha verimli, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı şekilde gerçekleşebilir.


Sulu çözeltilerde yüksüz organik moleküller ile tuzların ayrıştırılmasında polielektrolit çok katmanlı membranların performansının incelenmesi
Proje özeti

Üniversite - SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliğiyle gerçekleşen proje, petrokimya ve rafineri atık sularında bulunan değerli ürünlerin geri kazanımını amaçlayan yeni nesil membranların geliştirilmesini hedefliyor. Yüksek miktarda tuz ve düşük yoğunlukta değerli ürünler içeren bu tip atık sular, ince film kompozit poliamid gibi geleneksel ve polielektrolit çok katmanlı yeni nesil ticari nanofiltrasyon (NF) membranları ile ayrılıyor; yanısıra geleneksel ticari membranların yüzey modifikasyonlarıyla özelleştirilmesiyle uygulamaya özel çalışır hale getiriliyor. Proje sayesinde, geri kazanım ile ekonomik fayda sağlanırken çevresel etkiler azaltılabilir.


Büyüme ortamındaki mikroalglerden susuzlaştırma ve hasatlama olmadan sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi
Proje özeti

Endüstri - SOCAR Türkiye Ar-Ge iş birliğiyle gerçekleşen proje, mikroalglerden doğrudan sürdürülebilir jet yakıtı (SAF) üretebilen bir reaktör ve proses tasarlamayı hedefliyor. Geleneksel yöntemiyle ayırma, susuzlaştırma vb. adımlar gerektiren süreç; yenilikçi reaktör, katalizör ve proses teknolojileriyle uygun sıcaklık ve basınçta tek seferde gerçekleşiyor. Mikroalglerin büyümek için ihtiyaç duyduğu ham madde de rafineri atık gazları ile sağlanıyor. Proje sayesinde, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi daha da karbonsuzlaşıp enerji açısından verimli hale gelebilir.


4D Hydrogen: 4D hidrojen (Merkezsizleştirme, Karbonsuzlaşma, Türetme ve Dijitalleşme) ile yeşil amonyak üretimi

Proje özeti

TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı tarafından fonla ödüllendirilen 4D HYDROGEN, yeşil amonyak için ham madde olabilecek yeşil hidrojen üretimini hedefliyor. Enerji ihtiyacını güneşten karşılayan elektrolizör sistemlerini kullanan proje, pilot ölçekli bir proses sistemini tasarlıyor, işletiyor ve doğruluyor. Proje sayesinde, yeşil amonyak üretiminin operasyonel ve ekonomik darboğazları iyileştirilebilir.


Circular TwAIn: Entegre sürdürülebilir ve döngüsel üretim için yapay zekâ (AI) platformu

Proje özeti

Avrupa Komisyonu UFUK 2020 Hibe Programı tarafından fonlanan Circular TwAIn, yapay zeka uygulamaları ile kimya endüstrisindeki darboğazları çözmeyi ve verimlilik artış fırsatları yaratmayı hedefliyor. Gerçek bir üretim tesisini odağına alan proje; üretim, enerji vb. değişkenleri takip ediyor, değerlendiriyor ve enerji verimliliği, ekonomik getiri ve çevresel etkileri bir arada iyileştirebilen eylemleri öneriyor. Oluşan dijital ikiz, mevcut sistemin sınırlarıını tespit ediyor ve geçmiş ve güncel verileri harmanlayarak çalışma şartlarını en uygun hale getiriyor. Proje sayesinde, büyük tesisler, yüksek enerji ve üretim verimi fırsatlarını çok daha küçük maliyetlerle keşfedebilir.


Köklü Ar-Ge kültürümüzü SOCAR Türkiye çatısı altında yaşatmaya devam eden SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, geleceği şekillendiren projelerde yer alıyor. Petkim olarak biz, fabrikalarımızda devam eden bu projelerin hayata geçmesine kaynaklık etmenin gururunu yaşıyoruz. SOCAR Türkiye Ar-Ge ile birlikte sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacak öncü uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz.