Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporları

Faaliyetlerimizi tüm boyutlarıyla, sorumlu, doğru, tutarlı, şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Ekonomik, sosyal ve çevresel etkimizi gözeterek sürdürülebilir bir gelecek için değer üretirken paydaşlarımızla şeffaf ve düzenli bilgi paylaşımı ilkemize bağlı kalıyoruz. Bu kapsamda; işimizin gelişimini, performansımızı, finansal tablolarımızı, karşılaşması muhtemel riskleri dürüstçe yansıttığımız faaliyet raporlarını paylaşıyoruz. Raporlarımızda yasal yükümlülüklere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine, uluslararası standartlara bağlı kalıyoruz. Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olarak raporlarımızı bağımsız denetime açıyoruz.

Yıllık Faaliyet Raporlarımız

 • 2023 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2022 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2021 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2020 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2019 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2018 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2017 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2016 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2015 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2014 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2013 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2012 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2011 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2010 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2009 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2008 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2007 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2006 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2005 Yılı Faaliyet Raporu Detay
 • 2004 Yılı Faaliyet Raporu Detay

Ara Dönem Faaliyet Raporlarımız

 • 2019 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporu Detay
 • 2014 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporu Detay