Hisse Verileri

Hisse Verileri

Hisse Künyesi

Şirket Adı

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

İşlem Gördüğü Borsa

Borsa İstanbul

Endeks Konumu

XU030. XU050, XU100, XKMYA

Kurum Kodu

PETKM

Reuters Kodu

PETKM.IS

İlk İşlem Tarihi

09.07.1990

Halka Arz Tarihi

19.06.1990

İkincil Halka Arz Tarihi

21.04.2005

Halka Açık Oranı %

49

C grubu hisse oy hakkında imtiyaza sahiptir. Bu imtiyaz şirket Ana Sözleşmemizin 15. maddesi kapsamında ele alınır. Bu doğrultuda aşağıda sıralanan konularda Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlı tutulur:

  • C grubu hisseye tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri,

  • Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine islenmesi,

  • Ana Sözleşmenin 31’inci maddesinde yer alan vekaletname şeklinin belirlenmesi,

  • Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10’luk bir azaltımını öngören kararlar,

  • Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.

Hisse Performansı

Yıl

Bedelsiz Hisse

Temettü

1990

%50

%12

1994

-

%43,5

1995

-

%668,8

1996

-

%640

1997

-

%985

1998

% 3800

%6

1999

-

% 12,5

2001

%50

-

2010

%388

-

2011

-

Brüt %5,580

Net %4,743

2013

-

Brüt %4,7

Net %3,995

2015

-

Brüt %31,5

Net %26,775

2016

%50

Brüt %40,0

Net %34,0

2017

-

Brüt %36,0

Net %30,6

2018

%10

-

2019

%28

-

2020

%20

-