Laboratuvar Ücretli Analiz

Laboratuvar Ücretli Analiz

ÜCRETLİ ANALİZ HİZMETLERİ

Aşağıda yer alan “Deney Talep Formu” ve “Petkim Deney Hizmetleri Genel Şartnamesi” ve “Müşteri Kayıt Başvuru Formu” doldurulup imzalandıktan sonra, Kalite Sağlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne kargo ile veya elden ulaştırılmalıdır.

Numune gönderilirken dikkat edilecek hususlar;
Numuneler
 • Varsa orijinal ambalajlarında gönderilmelidir.
 • Orijinal ambalajı olmayan numuneler, numuneye uygun plastik, kağıt, cam v.b. ambalajlarda ağzı sıkıca kapatılmış olarak gönderilmelidir.
 • Numunenin ambalajı nem almayı önleyecek şekilde olmalıdır. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli ambalajlar kullanılmalıdır. Birden fazla numune birbirleri ile temas etmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır.
 • Numunenin ve ambalajının zarar görmemesi için numune bükülmeyecek, devrilmeyecek ve çarpma etkisiyle kırılmayacak şekilde paketlenmelidir.
 • Resmi kurumlar tarafından gönderilen numunelerde, numune mühürlü ise ve mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise kurumun kabul etmesi durumunda, sonuç raporunda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydı ile numune kabul edilir.
 • Numunenin tarafımıza ulaşması esnasında meydana gelebilecek çevresel tehdit ve insan sağlığına olumsuz etkiden PETKİM sorumlu değildir.

Petkim Ürün Testleri

Akrilonitril (ACN) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPES.GRAVİTE @ 25°C/15.5°C - ACRN 23, ASTM D1298 660,0
ASETONITRIL mg/kg ASTM E1863 3960,0
ASETON mg/kg ASTM E1863 3960,0
PROPİONİTRİL mg/kg ASTM E1863 3960,0
METAAKRİLONİTRİL mg/kg ASTM E1863 3960,0
FUMARONİTRİLE mg/kg ASTM E1863 3960,0
NİCOTİNONİTRİLE mg/kg ASTM E1863 3960,0
SUCCİNONİTRİLE mg/kg ASTM E1864 3970,0
BENZEN mg/kg ASTM E1863 3960,0
AKRİLONİTRİL (ACN) mg/kg ASTM E1863 3960,0
ASİTLİK (ASETİK) mg/L ACRN-4-1 1370,0
ALDEHİDLER mg/L ACRN-5-1 2160,0
PLATİN KOBALT RENGİ - ACRN-7-1, ASTM E1178, ASTM D1209 1370,0
BAKIR mg/L ACRN-8-1 2160,0
HİDROJEN SİYANÜR mg/L ACRN-12-1, ASTM E1178 1890,0
M.METİLETER HİDROKİNON mg/L ACRN-13-1, ASTM E1178 1370,0
ÇÖZÜNMÜŞ DEMİR mg/L ACRN-14-1 2160,0
UÇUCU OLMAYANLAR mg/L ACRN-16-1 1370,0
PEROKSİT mg/L ACRN-18-1, ASTM E1784 1370,0
SU mg/kg ACRN-22-1, ASTM E1178, ASTM E203 2160,0
REFRAKTİF İNDEKS, 20°C - ACRN-20 2160,0
pH % 5'LİK, 25°C - ACRN-19-1 1350,0
BULANIKLIK NTU ASTM D-6855 410,0
AKROLEİN mg/L ASTM E1863 3960,0

Vinil Klorür Monomer (VCM) ve Etilen Diklorür (EDC) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
KOMPOZİSYON % w ASTM D5507, SOLVAY-2.2.01 6330,0
DEMİR-3 mg/L SOLVAY-1.2.03 1900,0
ASİTLİK mg/kg SOLVAY-1.2.07, SOLVAY-1.2.02 1090,0
SU mg/kg SOLVAY-1.2.08, SOLVAY-1.2.05,ASTM E203 2170,0
PLATİN KOBALT RENGİ - ASTM D1209 1360,0

Monoetilen Glikol (MEG) ve Dietilen Glikol (DEG) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPES.GRAVİTE @ 20°C/20°C - ASTM E202 1330,0
DESTILASYON °C ASTM D1078 3040,0
KOMPOZİSYON % w ASTM E202, ASTM E2409 4220,0
ASİTLİK (ASETİK) mg/kg ASTM E202, ASTM E2679 1090,0
SU mg/kg ASTM E202, ASTM E203 2160,0
KLORÜR (NACL) mg/kg SMS-1677-82 2160,0
PLATİN KOBALT RENGİ - ASTM E202, ASTM D1209 1350,0
KÜL mg/kg ASTM E202, ASTM D482 3040,0
TOPLAM DEMİR mg/L ASTM E202, ASTM E394 1630,0
ALDEHİTLER (FORMALDEHİT) mg/L SMS-1996-89, ASTM D2194 1910,0
UV GEÇİRGENLİK (220nm, 275nm, 350nm) %T SMS-1997-82, ASTM E2193 1630,0

Saf Tereftalik Asit (PTA) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
ASİT NUMARASI mg KOH/g ACL-1 1350,0
NEM % w ACC-TA-14 2160,0
4-KARBOKSİBENZALDEHİT mg/kg ASTM D7883, ACL-5 2720,0
PARATOLUİK ASİT mg/kg ASTM D7883 1910,0
KÜL mg/kg ACC-TA-12 2160,0
TOPLAM METALLER ( Na, Co, Mn, Cr, Ni, Fe) mg/kg ACC-TA-13 5420,0
DEMİR (Fe) mg/kg ACC-TA-13 540,0
RENK CIE b* - ACL-36 1350,0
DELTA Y - ACL-37 1350,0

Ftalik Anhidrit (PA) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
FTALİK ANHİDRİD % w PETKIM-G2-40D04 1840,0
OKSİTLENEBİLENLER (MA) % w PETKIM-G2-40D01 1090,0
KATILAŞMA NOKTASI °C PETKIM-G2-40D05 1350,0
PLATİN KOBALT RENGİ - ASTM D3366 1350,0
RENK KARARLILIĞI - ASTM D3366 1630,0
ASİTLİK, SERBEST (P.ASİT) % w PETKIM-G2-40D02 1090,0

Benzen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
YOĞUNLUK (15 °C) g/cm3 ASTM D4052 1320,0
DESTİLASYON °C ASTM D850 3040,0
ASİT YIKAMA RENGİ - ASTM D848 1590,0
Pt - Co RENGİ - ASTM D1209 1320,0
NON - AROMATİKLER %w ASTM D7504, UOP 744 6990,0
TOLUEN %w ASTM D7504, UOP 744 6990,0
BENZEN %w UOP 744, ASTM D7504 6990,0
1-4 DIOXANE mg/kg ASTM D7504, UOP 744 6990,0
METHYLCYCLOHEXANE mg/kg ASTM D5134, ASTM D6730, UOP 744 6990,0
METHYLCYCLOHEPTANE mg/kg ASTM D5134, ASTM D6730, UOP 744 6990,0
KATILAŞMA NOKTASI °C ASTM D852 1590,0
TİYOFEN mg/kg ASTM D7011, ASTM D5623, ASTM D5504, ASTM D6228 6330,0
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183 4220,0

Paraksilen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE - ASTM D4052 1320,0
DESTİLASYON °C ASTM D850 3040,0
ASİT YIKAMA RENGİ - ASTM D848 1590,0
Pt - Co RENGİ - ASTM D1209 1320,0
P-KSİLEN ASTM D7504, UOP720 6330,0
NON - AROMATİKLER %w UOP 720, ASTM D7504 6330,0
BENZEN mg/kg ASTM D7504, UOP720 6330,0
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183 4220,0
BROM İNDEKS mg Br/100 g ASTM D2710 3690,0

Ortoksilen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE ASTM D4052 1320,0
DESTİLASYON °C ASTM D850 3040,0
Pt - Co RENGİ - ASTM D1209 1320,0
NON - AROMATİKLER %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
O-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
BENZEN mg/kg ASTM D7504, UOP744 6990,0
TOLUEN mg/kg ASTM D7504, UOP744 6990,0
ETİLBENZEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
P-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
M- KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
KÜMEN (İSO PROPİL BENZEN) A9 mg/kg ASTM D7504, UOP744 6990,0
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183 4220,0

C5 Karışımı Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
REID BUHAR BASINCI psi ASTM D323 3040,0
BENZEN %w UOP 744, ASTM D7504 6990,0
NON-AROMATİK %w UOP 744, ASTM D7504 6990,0

Toluen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE ASTM D4052 1320,0
DESTİLASYON °C ASTM D850 3040,0
ASİT YIKAMA RENGİ - ASTM D848 1590,0
Pt - Co RENGİ - ASTM D1209 1320,0
NON - AROMATİKLER %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
TOLUEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
BENZEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
ETİL BENZEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
P-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
M-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
O-KSİLEN %w ASTM D7504, UOP744 6990,0
ASİTLİK, NaOH / 100 mL ASTM D847 2370,0
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183 4220,0
SU mg/kg ASTM E1064 2170,0

Aromatik Yağ Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE - ASTM D1298 1320,0
SU %v ASTM D95 2170,0
n-HEPTANDA ÇÖZÜNMEYENLER %w ASTM D3279 3650,0
KÜL %w ASTM D482 3690,0
TOPLAM KÜKÜRT %w ASTM D4294 4220,0
SODYUM* (Numune hazırlama dahildir.) mg/kg ICP OES 2370,0
POTASYUM* (Numune hazırlama dahildir.) mg/kg ICP OES 2370,0
BMCI Hesap - 7380,0

Pygas Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE - ASTM D4052 1320,0
API GRAVİTE API ASTM D4052 1320,0
DESTİLASYON °C ASTM D86 3040,0
GUM mg/100mL ASTM D381 5470,0
REID BUHAR BASINCI psi ASTM D323, ASTM D1267 3040,0
NON-AROMATİKLER %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 7910,0
BENZEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 7910,0
TOLUEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 7910,0
ETİLBENZEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 7910,0
P-KSİLEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 7910,0
M-KSİLEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 7910,0
O-KSİLEN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 7910,0
STİREN %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 7910,0
C9 AROMATİKLER + AĞIRLAR %w UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 7910,0
DİEN DEĞERİ g/100 g UOP 326 5320,0
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D4294 4220,0
TOPLAM ORGANİK KLOR mg/kg ASTM D5808, UOP 779 4230,0

Etilen Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
CCAI %v ASTM D6159 6590,0
METAN %v ASTM D6159 6590,0
ETAN %v ASTM D6159 6590,0
ASETİLEN µL/L ASTM D6159 6590,0
TOPLAM C3 VE DAHA AĞIRLAR µL/L ASTM D6159 6590,0
KARBON MONOKSİT µL/L ASTM D 2504, UOP 603 4560,0
KARBON DİOKSİT µL/L ASTM D2505 4560,0
HİDROJEN µL/L ASTM D2504 4560,0
AZOT µL/L ASTM D2505 4560,0
OKSİJEN µL/L ASTM D2504, Oksijenmetre 4560,0
NEM µL/L ASTM D2029 2710,0
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3246 4220,0
METANOL µL/L ASTM D7423 5280,0
AMONYAK AZOTU mg/L SM-4500 NH3 A/B/C 5280,0
ETİLEN'DE YAĞ ANALİZİ mg/kg Inhouse 7000,0

Kimyasal Saflıkta Propilen (KSP) ve Polimer Saflıkta Propilen (PSP) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
ETİLEN %v ASTM D2712 6590,0
METAN %v ASTM D2712 6590,0
ETAN %v ASTM D2712 6590,0
ASETİLEN µL/L ASTM D2712 6590,0
KARBON MONOKSİT µL/L ASTM D 2504, UOP 603 4560,0
KARBON DİOKSİT µL/L ASTM D2505 4560,0
HİDROJEN µL/L ASTM D2504 4560,0
AZOT µL/L ASTM D2505 4560,0
OKSİJEN µL/L ASTM D2504, Oksijenmetre 4560,0
NEM µL/L ASTM D2029 2710,0
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3246 4220,0
METİL ASETİLEN µL/L ASTM D2712 6590,0
PROPADİEN µL/L ASTM D2712 6590,0
PROPİLEN %v ASTM D2712 6590,0
PROPAN %v ASTM D2712 6590,0
SİKLO PROPAN µL/L ASTM D2712 6590,0
DİĞER C4 µL/L ASTM D2712 6590,0
1,3 BUTADIEN µL/L ASTM D2712 6590,0
METANOL µL/L ASTM D7423 5280,0

Ham C4 Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE - ASTM D3588, ASTM D2598 6080,0
IZO-BUTEN %w ASTM D4424 6590,0
1-BUTEN %w ASTM D4424 6590,0
CIS-2-BUTEN %w ASTM D4424 6590,0
TRANS-2-BUTEN %w ASTM D4424 6590,0
1,3 BUTADIEN %w ASTM D4424 6590,0
1,2 BUTADIEN %w ASTM D4424 6590,0
TOPLAM C5'LER %w ASTM D4424 6590,0
PROPADIEN+TOPLAM ASETİLENLER %w ASTM D4424 6590,0
TERSİYER BUTIL KATEKOL (TBC) mg/kg ASTM D1157 2170,0
TOPLAM KÜKÜRT mg/kg ASTM D3246 4220,0
KARBONİL mg/kg ASTM D4423 2640,0
PEROKSİT mg/kg ASTM D5799 4070,0
METANOL µL/L ASTM D7423 5280,0
MİKROKULOMETRİ YÖNTEMİYLE LPG VE GAZ HİDROKARBONLARDA TOPLAM KLOR TAYİNİ ppmw or ppmv UOP 910 6080,0
ASETONİTRİL mg/kg PETKİM GC 6080,0

Klor Alkali (Kostik) Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
SODYUM KLORÜR mg/kg NaOH TS EN 896, ASTM E291 1360,0
KLORÜR mg/kg NaOH TS EN 896, ASTM E291 1360,0
SODYUM KLORAT mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
SODYUM KARBONAT %w TS EN 896 1360,0
SODYUM HİDROKSİT %w TS EN 896, ASTM E291 1360,0
YOĞUNLUK g/cm3 ASTM D1298 1360,0
CİVA mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
ANTİMON mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
KADMİYUM mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
KROM mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
NİKEL mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
KURŞUN mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
SELENYUM mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
ARSENİK mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
TOPLAM DEMİR mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
BAKIR mg/kg NaOH TS EN 896 1360,0
SÜLFAT mg/kg NaOH TS 1865, DIN 19616 1360,0

Polimer ve Plastik Testleri

Polimer ve Plastik Testleri

DENEY ADI BİRİMİ METODU FİYATI (KDV Hariç)
ERİME AKIŞ HIZI g/10 dk ASTM D1238, TS EN ISO 1133 1360,0
YOĞUNLUK, 23°C g/cm3 ASTM D792, ISO 1183-METHOD A 2170,0
KÜL MİKTARI %w ASTM D5630, ASTM D2584 2170,0
ERİME NOKTASI VE KRİSTALLENME SICAKLIĞI (DSC) °C ASTM D3418 2440,0
CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞI (DSC) (30°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda ölçüm yapılabilmektedir.) °C ASTM E1356 3250,0
OKSİDASYON İNDÜKSİYON SÜRESİ(TEK NOKTADA ÖLÇÜM) dk ASTM D3895, TS EN 728 3250,0
OKSİDASYON İNDÜKSİYON SÜRESİ (BORULARDA İÇ-ORTA-DIŞ KISIMDA ÖLÇÜM) dk ASTM D3895, TS EN 728 6510,0
FT-IR İLE KARAKTERİZASYON - ASTM E1252 2980,0
KAUÇUKLARDA FT-IR İLE KARAKTERİZASYON - ASTM D3677 5420,0
TGA İLE TERMAL KARAKTERİZASYON %w ASTM E1131 4340,0
POLİMERLERDE KARBON SİYAHI MİKTARI TAYİNİ %w ASTM E1131 4340,0
İÇİNDE KALSİT OLDUĞU BİLİNEN PLASTİK MALZEMEDE KALSİT MİKTARININ TAYİNİ %w INHOUSE 2710,0
PLASTİK MALZEME İÇİNDEKİ DOLGUNUN CİNSİNİN VE MİKTARININ BELİRLENMESİ %w TGA, XRF, XRD yöntemlerinden bir veya birkaçı ile 6510,0
PLASTİK MALZEMEDE ELEMENTEL ANALİZ (ICP İLE)* (Numune hazırlama dahildir.) mg/kg ICP OES 4340,0
PLASTİK MALZEMEDE ELEMENTEL ANALİZ (XRF İLE) (Numune hazırlama dahildir.) %w XRF 6510,0
POLİMER HAMMADDEDEN NUMUNE HAZIRLAMA - PETKIM METODU 2440,0
GERİLME DAYANIMI** MPa ASTM D638 2170,0
BÜKÜLME DAYANIMI** MPa TS EN ISO 178 2170,0
ÇEV.BAS.KIR.DAY. (F50) - 100 saate kadar** saat ASTM D1693 3250,0
ÇEV.BAS.KIR.DAY. (F50) - 100 saatin üzerinde** saat ASTM D1693 5420,0
FİLMDE GERİLME MUKAVEMETİ MPa ASTM D882 3250,0
FİLMDE YIRTILMA MUKAVEMETİ N ASTM D1922 3250,0
FİLM BOYUTLARI (GENİŞLİK VE UZUNLUK) mm - 1090,0
KALINLIK DAĞILIM VE ORTALAMA KALINLIK mikron ASTM D6988 1090,0
FİLMDE KARGI DÜŞÜRME İLE DARBE DAYANIMI g ASTM D1709 3250,0
FİLMDE PUSLULUK % ASTM D1003 1360,0
FİLMDE IŞIK GEÇİRGENLİĞİ % ASTM D1003 1360,0
FİLMDE PARLAKLIK - ASTM D2457 1360,0
ŞİŞİRME VE CAST FİLM EKSTRÜZYONU İLE FİLM KALİTESİ VE FİLM HAZIRLAMA (MAKS. 1 KG NUMUNE İLE) - - 8140,0
FİLMDE RENK DEĞERİ (L,a,b,WI,YI) - ASTM E313, HUNTERLAB LABSCAN XE 1360,0
PLASTİKLERDE KULOMETRİK KARL FISCHER İLE SU TAYİNİ %w ASTM D6869 2170,0
SERTLİK (SHORE D) - ASTM D2240 1090,0
EMULSİYON, SÜSPANSİYON, TOZ FORMUNDAKİ NUMUNELERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ VE DAĞILIMI TAYİNİ (Lazer Tane Boyut Analizörü ile Ölçüm) - ISO 13320 3250,0
KURU ELEK ANALİZİ (Camsizer Analizörü ile Ölçüm) 3250,0
KURU ELEK ANALİZİ (Sarsak Elek ile Ölçüm) % w ASTM D1921 1630,0
KSİLENDE ÇÖZÜNEN FRAKSİYON TAYİNİ % ASTM D5492 5420,0
KATI HAMMADDEDE RENK DEĞERİ (L,a,b, WI, YI) - ASTM E313, HUNTERLAB LABSCAN XE 1360,0
SOLVENT EKSTRAKSİYONU - ASTM E168 2170,0
VİSKOZİTE İLE K SAYISI (Siklohegzanon) - TS EN ISO 1628-2 2710,0
PAKETLEME YOĞUNLUĞU (DARBELİ YIĞIN YOĞUNLUĞU) g/cm3 SOLVAY-18/72 1090,0
UÇUCU MADDE % w TS EN ISO 1269 1090,0
YIĞIN YOĞUNLUĞU g/cm3 ASTM D1895, TS 448 EN ISO 60 1090,0
PVC HAMMADDEDE (TOZ) KİRLİLİK adet/9dm2 TS EN ISO 1265 1090,0
PVC MAMÜLDE VCM TAYİNİ mg/kg ASTM D4443, TS EN ISO 6401 5280,0
PVC HAMMADDEDE (TOZ) VCM TAYİNİ mg/kg ASTM D3749 5280,0
PVC DEFORMÜLASYON ANALİZLERİ % w PETKİM METODU 10840,0
BAKİYE STİREN mg/kg TS ISO 2561 4070,0
POLİSTİREN İÇERİSİNDE ARTIK STİREN mg/kg TS ISO 2561 8140,0

HidroKarbon ve Yağ Testleri

Hidrokarbon Testleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
SPESİFİK GRAVİTE @ X°C / X°C - ASTM D4052 1320,0
SPESİFİK GRAVİTE (Gaz, Shilling Metodu) - UOP 114 1590,0
YOĞUNLUK @ X°C g/mL ASTM D4052 1320,0
DESTILASYON °C ASTM D850, ASTM D86, ASTM D1078 3040,0
GAZ FAZDA KOMPOZİSYON % w, % v veya % M ASTM D2163, ASTM D2505, ASTM D2712, UOP 539, ASTM D6159 6990,0
SIVI FAZDA KOMPOZİSYON %w UOP 744, UOP 720, ASTM D6730 6990,0
DOĞAL GAZ ANALİZİ %v ISO 6976 7910,0
LPG ANALİZİ %v ASTM D2163 7910,0
ASİT YIKAMA RENGİ - ASTM D848 1590,0
SU mg/kg ASTM E1064, ASTM E203 2170,0
PLATİN KOBALT RENGİ - ASTM D1209 1320,0
KATILAŞMA NOKTASI °C ASTM D852 1590,0
ASİTLİK mg NaOH/100 mL ASTM D847 2370,0
BAKIR KOROZYON - ASTM D849 1820,0
TİYOFEN mg/kg ASTM D5623, ASTM D7011 6330,0
KARBON DİSÜLFÜR mg/kg ASTM D5623, ASTM D7011 6330,0
TOPLAM KÜKÜRT % w, mg/kg ASTM D3120, ASTM D7183, ASTM D4294, ASTM D3246, ASTM D6667, ASTM D5453 4220,0
BROM INDEKS mg /100 g ASTM D2710 3690,0
KARBONİL (Paradietil Benzen) mg/L, mg/kg UOP-624 7910,0
REID BUHAR BASINCI psig ASTM D323, ASTM D1267 3040,0
BROM SAYISI g /100 g ASTM D1159 3040,0
GUM, mg / 100 mL - ASTM D381 5470,0
OKTAN RON ASTM D2699 9120,0
DIEN DEĞERİ g/100g UOP-326 5320,0
KURŞUN µg/kg UOP-350 7120,0
PIONA % w ASTM D5443, ASTM 6839, ISO 225 9230,0
RENK, SAYBOLT - ASTM D156 1590,0
MERKAPTAN, KÜKÜRT % w ASTM D3227 4560,0
METANOL mg/kg ASTM D7423 5280,0
CİVA µg/kg CİVA ANALİZÖRÜ,UOP 938 Appendix B 9120,0
MTBE mg/kg ASTM D4815, ASTM D7423 5280,0
REFRAKTİF İNDEX - ASTM D1218 2170,0
BUHARLAŞMA BAKİYESİ mg/100 mL TM 029, ASTM D1353 2640,0
ALEVLENME NOKTASI, AÇIK KAP °C ASTM D92 3040,0
ALEVLENME NOKTASI, KAPALI KAP °C ASTM D93 3040,0
TOPLAM ORGANİK KLOR (Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlar) mg/kg ASTM D5808 7910,0
TOPLAM ORGANİK AZOT (Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlar) mg/kg ASTM D7184 7910,0
DETAYLI HİDROKARBON ANALİZİ mg/kg ASTM D5134, ASTM D6729 6080,0
KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER (SCD) mg/kg ASTM D5504,ASTM D5623, ASTM D6228 6330,0
DOKTOR TESTİ ASTM D4952 3040,0
GÖRÜNÜŞÜN BELİRLENMESİ ASTM E2680 910,0
LİKİT HİDROKARBONLARDA ESER MİKTARDAKİ AZOT TAYİNİ μg/g ASTM D4629 4560,0

Yağ Testleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
YOĞUNLUK @ X°C g/mL ASTM D4052 1320,0
SPES.GRAVİTE @ X°C/ X°C - ASTM D4052 1320,0
API GRAVİTE @ X°C/ X°C °API ASTM D4052 1320,0
VİSKOZİTE,KİNEMATİK @ X°C cSt ASTM D445 3170,0
VİSKOZİTE İNDEKS - ASTM D445 4560,0
VİSKOZİTE, SSU - ASTM D88 3170,0
VİSKOZİTE, SSF - ASTM D88 3170,0
ALEVLENME NOKTASI, AÇIK KAP °C ASTM D92 3040,0
ALEVLENME NOKTASI, KAPALI KAP °C ASTM D93 3040,0
AKMA NOKTASI °C ASTM D97 2110,0
ASTM RENGİ - ASTM D1500 1590,0
EMÜLSİYON KARAKTERİSTİĞİ - ASTM D1401 4620,0
ASİT SAYISI mg KOH/g ASTM D974 2370,0
SU % v, mg/kg ASTM D95 2170,0
SU VE TORTU TAYİNİ % v ASTM D1796 2710,0
KÖPÜK mL ASTM D892 4620,0
BAKIR KOROZYON - ASTM D130 3040,0
KALORİ DEĞERİ cal/g ASTM D240 5940,0
ÇÖZÜNMEYENLER (N-HEPTAN) % w ASTM D3279 3650,0
KÜL % w ASTM D482 3690,0
TOPLAM KÜKÜRT % w ASTM D4294 4220,0
KONRADSON KARBON BAKİYESİ % w ASTM D189 5470,0
BMCI - HESAPLAMA 7380,0
CCAI - HESAPLAMA 4560,0

Su ve Atık Su Testleri

Su ve Atık Su Testleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
pH, 25°C (AKREDİTE) - SM-4500 H+ 410,0
İLETKENLİK (AKREDİTE) µS/cm SM-2510 410,0
ÇÖZÜNMÜŞ O2 (AKREDİTE) mg O2 / L SM 4500 O-G 410,0
KİMYASAL O2 İSTEMİ (Kapalı Sistem) (AKREDİTE) mg O2 / L SM 5220 D 1880,0
YAĞ VE GRES (AKREDİTE) mg/L SM 5520 B 2580,0
HİDROKARBON (AKREDİTE) mg/L SM 5520 F 2740,0
FENOL (AKREDİTE) mg/L TS 6227 ISO 6439 1630,0
SÜLFÜR_İYODOMETRİK (AKREDİTE) mg/L SM-4500 S-2 A/B/C/F 1630,0
AMONYAK AZOTU (AKREDİTE) mg/L SM-4500 NH3 A/B/C 1360,0
KROM +6 (AKREDİTE) mg/L SM 3500-Cr B 1520,0
TOPLAM SİYANÜR (AKREDİTE) mg/L SM 4500-CN A/B/C/E 2170,0
ASKIDA KATI MADDE (AKREDİTE) mg/L TS EN 872 810,0
BAKIR (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 810,0
CİVA (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 810,0
CİVA (Hidrür ile yapıldığı durumlarda) (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 2170,0
ÇİNKO (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 810,0
KADMİYUM (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 810,0
KURŞUN (AKREDİTE) mg/L ICP SM 3120 810,0
HİDRAZİN (AKREDİTE) mg/L ASTM D1385 620,0
SERBEST KLOR (AKREDİTE) mg/L SM 4500 Cl 910,0
RENK (AKREDİTE) mg/L SM 2120 B/C 910,0
KJELDAHL AZOTU (AKREDİTE) mg/L TS 7924 EN 25663 1520,0
TOPLAM FOSFOR (AKREDİTE) mg/L SM 4500 P B/E 1520,0
BULANIKLIK (AKREDİTE) NTU ASTM D1889 410,0
TOK mg/L SM5310B 980,0
TOPLAM SERTLİK (CaCO3) mg/L ASTM D1126 540,0
Ca SERTLİK(CaCO3) mg/L ASTM D1126 540,0
Mg SERTLİK (CaCO3) mg/L ASTM D1126 540,0
BİKARBONAT (CaCO3) mg/L SM-2320 540,0
KARBONAT (CaCO3) mg/L SM-2320 540,0
SÜLFAT (CaCO3) mg/L SM 426-C 540,0
KLORÜR (CaCO3) mg/L ASTM D512 620,0
SİLİSYUM DİOKSİT mg/L ASTM D859 1820,0
TOPLAM DEMİR mg/L SM-3500 Fe 810,0
ÇÖZÜNMÜŞ DEMİR mg/L SM-3500 Fe 810,0
BAKTERİ SAYISI CFU NALCO METODU 1630,0
AMONYAK mg/L LOVIBOND 540,0
TOPLAM FOSFAT mg/L ASTM D515 540,0
P ALKALİTE mg/L SM 2320 540,0
M ALKALİTE mg/L SM 2320 540,0
ATIK SUDA ELEMENT TAYİNİ (GRUP HALİNDE) (Al, Cr, Ni, Na, Mn, K, Mo, V, As, Sb, Se, B) mg/L ICP-OES 8140,0
ATIK SUDA ELEMENT TAYİNİ (ELEMENT BAŞINA)(Al, Cr, Ni, Na, Mn, K, Mo, V, As, Sb, Se, B, Zn, Cd, Pb, Cu, Fe, Hg, Ca, Mg, Si) mg/L ICP-OES 810,0
ANYON TAYİNİ (AKREDİTE) mg/L SM 4110B 5420,0
KATYON TAYİNİ (AKREDİTE) mg/L TS EN ISO 14911 5420,0
ASETİK ASİT (GC ) %W PETKİM GC 3970,0
MALEİK ASİT (GC ) %W PETKİM GC 3970,0

Katı/Sıvı Atık Analizleri

Katı/Sıvı Atık Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
ELÜAT HAZIRLAMA İŞLEMİ - TS EN 12457 1090,0
YAKILABİLİRLİK KRİTERİ TAYİNİ - - 6510,0
ELEMENT TAYİNİ (ELEMENT BAŞINA) (Numune hazırlama dahildir.) % w ICP-OES 2440,0
ANYON TAYİNİ % w SM 4110B 5420,0
TOPLAM ORGANİK KARBON TAYİNİ mg/kg TS 12089 EN 13137 980,0
KIZDIRMA KAYBI TAYİNİ mg/kg - 810,0
HALOJENLER (ELEMENT BAŞINA) % w XRF 2170,0

Diğer (Kimyasal Malzeme) Testleri

Polialüminyum Klorür (PAK) Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
YOĞUNLUK g/cm3 ASTM D4052 894
ALÜMİNYUM % TS EN 1302 894

Tuz Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
SODYUM KLORÜR % w TS-933 1360,0
SÜLFAT % w TS-933 1360,0
KALSİYUM % w ASTM E534 540,0
ÇÖZÜNMEYENLER % w DE NORA-3-4B/S/2 540,0
NEM % w DE NORA-3-4B/S/3 540,0
TOPLAM DEMİR mg/L TS-933 540,0
ELEMENT TAYİNİ (GRUP HALİNDE) (Cu, V, Ni, Cr, Mn, Sr) mg/L ICP-OES 4880,0

Polialüminyum Klorür (PAK) Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
YOĞUNLUK g/cm3 ASTM D4052 1360,0
ALÜMİNYUM % TS EN 1302 1360,0

Hidroklorik Asit Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
HİDROJEN KLORÜR (HCl) % w ASTM D1298 1360,0
TOPLAM DEMİR mg/L DE NORA-3-4-I-1 1360,0
SERBEST KLOR (Cl2) mg/L DE NORA-3-4-I-1 1360,0

Hidrazin Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
YOĞUNLUK g/cm3 ASTM D4052 1360,0
HİDRAZİN % w ASTM D2790 1360,0
pH - ASTM D1293 540,0

Kalsiyum Hidroksit Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
KALSİYUM HİDROKSİT % w SOLVAY 3.0.55 1090,0

Sodyum Bikarbonat Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
SODYUM BİKARBONAT % w TS-1282 1090,0
SODYUM KARBONAT % w TS-1281 1090,0
KLORÜR (Cl) mg/L TS-1303 1090,0

Sodyum Hipoklorit Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
SERBEST KLOR (Cl2) g/L ASTM D2022 1360,0
SERBEST ALKALİ (NaOH) g/L ASTM D2022 1360,0

Organik Peroksit Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
ORGANİK SOLVENTLERDE ESER MİKTARDA PEROKSİTLERİN TAYİNİ μg/g ASTM E299 2280,0

Deterjan Analizleri

Ad Birim METODU FİYATI (KDV Hariç)
TOPLAM AKTİF MADDE % w TS-518 1630,0
pH %1' LİK (M/V) - TS-518 540,0
KLORÜR % w TS-518 540,0

 • Müdürlüğümüze ulaşan numunenin deneylerine başlanır ve “Deney Ücreti Bildirim Formu” müşteriye gönderilir.
 • Deney Ücreti Bildirim Formu” içerisinde yer alan toplam ücret tutarı yine aynı form içerisinde yer alan ve ayrıca aşağıda verilen Banka ve Hesap numaralarına yatırılır, dekont üzerine “Petkim Analiz Ücreti” yazdırılarak dekont Kalite Sağlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne ulaştırılır.
BANKA ADI ŞUBE ADI ŞUBE KODU HESAP NUMARASI IBAN
İş Bankası Petrokimya 3484 20279 TR69 0006 4000 0013 4840 0202 89
Halk Bankası Aliağa 727 13000002 TR70 0001 2009 7270 0013 0000 02
Ziraat Bankası Aliağa 714 7034592-5002 TR49 0001 0007 1407 0345 9250 02
Vakıflar Bankası Petkim 279 00158007290523769 TR73 0001 5001 5800 7290 5237 69
Yapı Kredi Bankası Esentepe 845 70805966 TR14 0006 7010 0000 0070 8059 66
Akbank Aliağa 191 3860 TR28 0004 6001 9188 8000 0038 60
Garanti Bankası İstanbul Kurumsal 381 6287359 TR79 0006 2000 3810 0006 2873 59

 • Ödeme dekontunun Kalite Sağlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra, ıslak imzalı Deney Raporu, Dış Yazı ekinde müşteriye kargo ile, talep edilmesi durumunda ayrıca faks/e-posta ile gönderilir.
 • Deney Talep Formu, Deney Raporu’ndaki tüm bilgiler yalnızca Müşteri Bilgilerinde yer alan firma / kurum / kuruluş yetkilisiyle paylaşılır. Üçüncü şahıslara bilgi verilmez.
 • Resmi kurum tarafından gönderilen numuneye ait Deney Raporu, numunenin ait olduğu firmaya değil, söz konusu resmi kuruma gönderilir.
Deney Talep Formu
Uyarı

Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır. Rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterileri tarafından ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Deney sonunda artan müşteri numunesi, rapor tarihinden itibaren 15 gün süreyle muhafaza edilir, müşteri tarafından talep edilmeyen numuneler, numuneye uygun koşullarda bertaraf edilir.

İletişim

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Kalite Sağlama ve Teknik Servis Müdürlüğü
Siteler Mah. Necmettin GİRİTOĞLU Cad. No:6
35800 Aliağa/İZMİR

Telefon (0-232) 616 12 40
Rumeysa YETİM (Dahili No:1920)
Ecem KAHRAMAN (Dahili No:1990)
Faks (0-232) 616 12 48
E-posta petkim.laboratuvar@socar.com.tr