İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre

SOCAR Türkiye’de yüklenicilerimiz dahil tüm çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak birinci önceliğimizdir. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda İSG-Ç performans göstergelerini sürekli olarak takip ediyor, endüstrideki en iyi uygulamaları referans alıyoruz.

5DSR6820.png
Endüstrinin En İyi Uygulamalarını Benimseyen İSG-Ç Kültürü

İş stratejimizin merkezinde iş sağlığı, güvenliği ve çevresel duyarlılık yer alıyor. Sorumlu yönetim yaklaşımıyla endüstrideki en iyi İSG-Ç uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

Risk yönetiminde, sanayideki yüksek tehlikeli faaliyetlerden elde edilen öğretileri, uluslararası standartları ve uzun yıllara dayanan deneyimi temel alarak, SOCAR Türkiye İSG-Ç Politikası’nda belirlenen prensipler ve ilkeler ışığında hayata geçiriyoruz.

Tüm faaliyetlerin en önemli kaynağı olan çalışanlarımızı, iş sağlığı, güvenliği ve çevresel fayda alanlarında aktif bir rol üstlenmeye davet ediyoruz. Onları katılımcı ve şeffaf bir ortamda fikirlerini paylaşmaya, sorumluluk almaya ve riskleri belirleyerek endüstrinin en iyi uygulamalarını gerçekleştirmeye teşvik ediyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda çalışmaların daima güvenli ve verimli olmasını hedefliyoruz. Bu anlayışla SAFE (SOCAR Aims For Efficiency) İSG-Ç Yönetim Sistemi’ni geliştirerek operasyonlarımızın uyması gereken temel beklentileri belirledik.

5DSR3633.png
SAFE ile Operasyonel Mükemmellik Sağlanıyor

SAFE İSG-Ç Yönetim Sistemi kapsamında; ofislerden, yüksek tehlikeli faaliyet sahalarına kadar her alanda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak üstün bir katma değer sunmak üzere çalışıyoruz.

SAFE İSG-Ç Yönetim Sistemi; 4 esas, 16 temel ilkeyi ve bu ilkelere bağlı olarak kurumsal İSG-Ç hedeflerine ulaşmayı amaçlayan 100 beklentiyi ortaya koyuyor.

SAFE İSG-Ç Yönetim Sistemi’nin Temel İlkeleri

safe.png

İSG-Ç Politikaları
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Biyoçeşitlilik Politikası
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

SOCAR Türkiye Sürdürülebilirlik Politikası
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Kaza Risklerinin Yönetiminde Altın Kurallarımız

30-1.png

1

Çalışma Yetkilendirmesi

Yapılacak işle ilgili yetkili otoritelerden izin alınır.

2

Yol Güvenliği

Güvenli sürüş kurallarına uyulur.

3

Enerji İzolasyonu

İşe başlamadan önce izolasyon yönteminin uygulandığından ve birikmiş enerjinin boşaltıldığından emin olunur.

4

Kapalı Alanlara Giriş

Kapalı alana girmeden önce yetkili otoritelerden izin alınır.

5

Yüksekte Çalışma

Yüksekte çalışırken düşmeye karşı önleyici tedbir alınır.

6

Kazı Çalışmaları

Kazı çalışmaları öncesinde yetkili otoritelerden izin alındığından ve tüm yer altı tehlikelerinin tespit edildiğinden emin olunur.

7

Yük Kaldırma İşlemleri

Yük kaldırma işleri planlı yürütülür ve alanın kontrol edildiğinden emin olunur.

8

Eş Zamanlı İşler

Eş zamanlı işlere ait tehlike ve risklerin belirlenmiş olduğundan emin olunur.

9

Değişim Yönetimi

Organizasyon, prosedür, ekipman ve sistemler üzerindeki değişiklik önerileri uygulanmadan önce gözden geçirilerek onaylanır.

10

Kişisel Koruyucu Donanım

İş için gerekli kişisel koruyucu donanımlar eksiksiz olarak kullanılır.

Güvenliğin Sağlanmasında Entegre Bir Yönetim Anlayışı

SOCAR Türkiye’de İSG-Ç Yönetim Sistemi uygulamaları entegre bir şekilde yürütülüyor. Süreçler, SAFE SOCAR Türkiye İSG-Ç Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları’na uygun olarak kurgulanıp sertifikalandırılıyor.

Entegre Yönetim Sistemi sorunları ayrı ayrı çözmek yerine, bütünsel bir yaklaşımla yöneterek birçok yönden kazanım sağlıyor. Entegre Yönetim Sistemi uygulamaları kurumsal değerlerimiz, faaliyetlerimiz ve hedeflerimiz ile uyum içerisinde sürdürülüyor. İSG-Ç Politikasındaki ilkelerimiz odağında, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için, İSG-Ç Performansı ve operasyonlarımızın sürdürülebilirliği sürekli izleniyor ve kontrol ediliyor.

İSG-Ç Yasal Uyum Yönetim
Sistemi

İSG-Ç Gözlem ve
Raporlama Programı

Proses Güvenliği
Yönetim Sistemi

İSG-Ç Risk Yönetimi

SOCAR Türkiye grup şirketleri genelinde; SAFE İSG-Ç Yönetim Sistemi’nin ilkeleri, yasal mevzuat ve endüstrinin en iyi uygulamaları doğrultusunda standartlar hazırlıyor, geliştiriyor ve uygulanması adına eğitimler düzenliyoruz.

Çalışma arkadaşlarımıza güvenli bir iş ortamı sunmak ve İSG-Ç farkındalıklarını daha da artırmak için çeşitli İSG-Ç programları hayata geçiriyor, bu kapsamda eğitimler planlıyoruz. İSGÇ eğitimlerinin bir bölümünü “Success Factor Learning Center” platformu üzerinden online olarak, bir bölümünü de uygulamalı eğitim sahasında ve yüz yüze sınıflarda gerçekleştiriyoruz.

SOCAR Türkiye’de çalışanlarımıza paralel olarak, iş ortaklarımıza ve ziyaretçilerimize de sahaya özgü İSG-Ç kuralları ve acil durum prosedürlerini kapsayan eğitimler veriyoruz.

Aşağıda belirtilen eğitimlerle sınırlı olmamak üzere devam eden İSG-Ç eğitimlerinden bazıları şu şekilde:

 • İSGÇ Temel Eğitimleri
 • Yüklenici Induction Eğitimi
 • Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
 • Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi (BBS)
 • Kök Neden Analizi Eğitimi (RCA)
 • Yangınla Mücadele Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi
 • Yönetim Liderliği ve Sorumluluğu (Safety Governance) Eğitimi
 • Proses Tehlike Analizi (PHA) & Koruma Katmanları Analizi (LOPA) Eğitimi
 • Operasyonel Disiplin- Proses Güvenliği Yönetimi Eğitimleri

İSG-Ç İletişim Programı kapsamında, SOCAR Türkiye sahalarında oluşacak risklerin yönetilmesi ve çalışma arkadaşlarımızın İSG-Ç uygulamaları hususunda farkındalık seviyesinin arttırılmasını amaçlıyoruz. İSG-Ç disiplinleri tarafından yapılan çalışmaların, tüm çalışanlarımıza aktarılması için etkin iletişim yöntemleri kullanıyoruz. Küçük ekip ve çalışma gruplarının bir araya gelmesi ile yapılan bu kısa süreli eğitim toplantılarıyla çalışanlarımızın İSGÇ farkındalık düzeylerinin arttırılmasını hedefliyoruz. İSG-Ç İletişim Programı kapsamında uygulanan iletişim yöntemleri aşağıdaki başlıklardan oluşuyor:

 • İSG-Ç Bültenleri
 • İSG-Ç Dakikası Uygulaması
 • İSG-Ç Hatırlatma Notu
 • Olaylardan Öğrenilen Dersler
 • İşe Özgü İşbaşı Güvenlik Konuşması

Bizimle İletişime Geçin

Merak ettiğiniz tüm sorular için uzman ekibimizle iletişime geçin.

Bizi Takip Edin

Hakkımızdaki en son gelişmeleri görmek için sosyal medyada bizi takip edin.