Güvenli İşyeri

Güvenli İşyeri

Güvenli İş Yeri

İş sağlığı ve güvenliğinde mükemmelliği hedefliyoruz. Dünya genelindeki en etkili güvenlik uygulamalarını devreye alıyor, operasyonel kabiliyetimizi sürekli iyileştiriyoruz. Çalışanlarımızın emniyeti kadar gelişimini de önemsiyor, şirket içinde fikir paylaşımına dayalı katılımcı bir kültür yaratılmasını destekliyoruz.

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi

Güvenilir, hayata ve doğaya duyarlı, yenilikçi bir şirket kültürünün mirasçısı olarak endüstriye ait en iyi İSG-Ç uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Uluslararası standartları değerlendirerek ortaya koyduğumuz süreçlerde; tüm paydaşlarımızın sağlık ve güvenliğinin sağlanması, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, çevresel etkilerinin en aza indirilmesi, operasyonların güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için çalışıyoruz.

Personel Güvenliği

Tesis ve ofislerimizdeki tüm çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için hayati önem taşıyor. Bu nedenle çalışanlarımız arasında iş sağlığı, güvenliği ve çevre kültürünün gelişmesi ve kurum içinde farkındalığın sürekli yüksek tutulması amacıyla eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. İş birimlerimizin tümünde uygulanan bu eğitimler işe girişten istihdam süresinin sonuna kadar aralıklarla tekrar ediliyor. Böylece hem çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlıyor hem de onlar için en güvenli iş ortamını oluşturmayı hedefliyoruz.

Eğitimlerin yanı sıra çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yetkinliklerini bazı geliştirici uygulamalarla destekliyoruz. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) Farkındalık Programı, Davranış Odaklı İş Güvenliği Programı, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Ödül ve Teşvik Programı, Yol Güvenliği Programı, Dijitalleşme çalışmaları, İş Başı Konuşmaları, İSG-Ç Bültenleri, Olaylardan Öğrenilen Dersler paylaşımları, Saha Denetim Programı, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı, Olay/Kaza Kök Sebep Analizi Eğitim Programı, Tehlike Tanımlama Programı.

Kurumsal TV’de yayınlanan İSG-Ç videoları, İSG-Ç Bülten gibi materyaller, 5 duyu etkinliği, ödüllü yarışmalar, İSG-Ç panolarının hazırlanması, Davranış Odaklı İş Güvenliği çalışmaları, fabrikalarda acil durum seviye 1, 2 tatbikat planları, PFI (Process Field Inspection) saha denetimleri, MOC çalışmaları gibi uygulamalarla da çalışanlarımızın güvenlik konusundaki farkındalıklarını yükseltiyoruz.

Çalışanlarımızın güvenliği kadar sağlığını korumak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda kullanma sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini düzenli olarak yürütüyoruz. Sahamızdaki tüm yemekhanelerde ise üç ayda bir 3. taraf Gıda Güvenliği ve Hijyen Denetimleri gerçekleştiriyoruz. Fabrika ve bakım yöneticiliklerinde ise her ay İSG konularının görüşüldüğü komite toplantıları düzenliyor, toplantılarda işyerindeki tehlike ve riskleri proaktif olarak değerlendirerek çözümler üretiyoruz.

Proses Güvenliği Yönetimi

Proses güvenliği iyi tasarım prensipleri, mühendislik, bakım ve işletim uygulamaları ile işletmenin bütünlüğünü sağlamak ve tehlikeli maddelerin açığa çıkmasını engellemek için alınan proaktif önlemleri içeriyor. Bu tür olaylar ise toksik etkiler, yangına, patlamaya, can kaybına, ciddi yaralanmalara, maddi hasara, üretim kaybına ve çevresel etkiye neden olabiliyor. Petkim olarak biz, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında proses süreçlerinin mükemmelleştirilmesi için çalışıyoruz.

Sahalarımızda mevcut ekipman, malzeme, proses kontrol sistemleri, işletim sistemleri, uygulama ve iş yönetiminde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin tüm süreçleri Proses Güvenliği Değişim Yönetimi (MOC) süreci ile yönetiyoruz. Bu sayede saha uygulamalarından önce yapılması gereken değişiklikleri belirliyor, bunları mühendislik ve idari disiplinler açısından değerlendirerek tüm detaylarıyla inceliyor, teknik doğruluğunu test ediyor ve ilgili dokümanlara, sistem ve yazılımlara işlenmesini sağlıyoruz. Diğer yandan gelişime açık noktaları belirleyerek bu yönde de aksiyonların alınması için harekete geçiyoruz.

Rehberimiz İnsan Hakları

Sorumlu bir işveren olarak mesleki bilgi ve deneyimi yüksek çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kurumsal değerlerimiz ve etik kurallarımızla örtüşecek şekilde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ILO Sözleşmeleri’nde belirtilen ilkeleri de gözeterek çalışanlarımız için en uygun şartları oluşturmayı hedefliyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın kendi potansiyelini gerçekleştirmesine olanak tanıyan, fırsat eşitliğine dayalı, adaletli bir çalışma ortamı içerisinde çalışan bağlılığımızı güçlendiriyoruz.

Değer Benim Programı

Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamı sağlamanın yanı sıra, kendilerini mutlu hissedecekleri, gelişime açık, katılımcı, insan haklarına saygılı ve motivasyonu yüksek bir çalışma hayatı sunmayı hedefliyoruz. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık yaklaşımı altında, onlar için daima en iyisini araştırıyor, mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen programlar geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir değer yaratma sürecinde çalışanlarımızın fikirlerini “Değer Benim” programıyla taçlandırıyoruz. Diğer SOCAR Türkiye grup şirketleriyle birlikte uygulamaya başladığımız program sayesinde şimdiye kadar; sürdürülebilirlik, üretim artışı ve kapasite kullanımına dayalı birçok başarı elde ettik. Çalışanlarımızın enerjisiyle büyüyen Değer Benim Platformu bugün, SOCAR Türkiye ve grup şirketlerindeki iyileştirme çalışmalarının merkezinde yer alıyor.

Çevik Dönüşüm

Çevik İş Modeli yaklaşımı altında tesis ve ünitelerimizde çalışan ekiplerimiz operasyon odaklı saha takımlarına bölünüyor. Her çevik takım kendi iş listesini şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda hazırlıyor. Birimler arası iletişim güçlendirilirken, çalışan memnuniyetinde iyileşmeler kaydediliyor. Ayrıca iş listeleri takımlar seviyesinde takip edilebiliyor ve şeffaf bir biçimde ortaya konuyor.

Kadın İstihdamının Önünü Açan Uygulamalar

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumumuz için temel bir değer olarak alıyor, kadın ve erkek çalışanlarımızın iş hayatında her türlü haktan eşit biçimde faydalanmaları için gerekli prosedürleri uyguluyoruz.

Kadın istihdamının desteklenmesi için almamız gereken tüm sorumlulukların da bilincindeyiz. Bu kapsamda kadın çalışanlarımızın mesleki ilerlemelerini gözeten, gelişimlerinin önünü açan uygulamalara ayrı bir önem atfediyoruz. Örneğin yüksek potansiyelli çalışan seçme programında ve terfi politikalarında kadın çalışanlarımıza özel bir yer ayırıyor, kadın çalışan sayımızın artması için faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çalışmalar yürütüyoruz.

Ücretlendirme politikamızda işe eşit ücret uygulamasını benimsiyoruz. Çalışan ücretlendirimiz arasında yalnızca kıdem ve performansa bağlı farklılılar olmakla birlikte aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanlarımıza aynı ücreti politikasını uyguluyoruz.

Kadın çalışanlarımızın çocuk sahibi olduktan sonra istihdamda kalmasının önündeki güçlükleri görüyor, bunları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Hamilelik sürecinde kadın çalışanlarımızın çalışma hayatını kolaylaştıran, doğum sonrası süreçte ise istihdama dönüşlerini mümkün kılan iş etiğiyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda doğum izninden dönen kadın çalışanlarımızın görevlerine devam etmeleri için gerekli şartları oluşturuyor, bu dönemde onlara kreş desteği hizmeti de sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme yapma haklarını tanımakla birlikte, bu haklarını verimli bir biçimde kullanmaları için gerekli ortamı sağlıyoruz. Şirket çalışanlarımızın temsilcisi olan sendikalarla sağlıklı, faydaya dayalı, yakın ilişkiler kurmalarını destekliyoruz.