Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gücümüzü köklü kurum kültürümüzden alıyoruz; şeffaf, etkin ve entegre iş yapış anlayışını benimsiyoruz.

Denetimden Sorumlu Komite

Üyeler

Unvanı

Şirketle İlişkisi

Murat ZAMAN

Komite Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir Emre HAYKIR

Komite Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite; finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bu kapsamdaki görevleri şöyle özetleniyor; iç ve bağımsız denetimin şeffaflık içinde yapılması, iç kontrol sisteminin etkin işleyişinin sağlanması, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, analizi, kamuya açıklanacak mali tabloların uluslararası muhasebe standartlarına ve mevcut mevzuata uygunluğunun izlenmesi. Komite, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor.

  • Denetimden Sorumlu Komite Detay

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Üyeler

Unvanı

Şirketle İlişkisi

Bekir Emre HAYKIR

Komite Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Zaur GURBANOV

Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Elchin IBADOV

Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi stratejik, finansal, operasyonel, proje ve dış etkenli her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması için çalışıyor. Bu risklerin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, risklerle ilgili gerekli aksiyonların hayata geçirilmesi, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması da görev kapsamında yer alıyor. Komite ayrıca doğan risklerle ilgili Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunuyor.

Komitenin çalışma esasları hakkında ayrıntılı bilgi için dokümanı inceleyebilirsiniz.

  • Riskin Erken Saptanması Detay

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üyeler

Unvanı

Şirketle İlişkisi

Naciye KURTULUŞ SİME

Komite Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kanan NAJAFOV

Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömür ÖNK

Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Esra NİĞDE ŞAHİNER

Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Aydın PIRIYEV

Komite Üyesi

SOCAR VP Koordinasyon Ofisi Direktörü

Emre Can YÜCEOĞLU

Komite Üyesi

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. Bu ilkeler uygulanmıyorsa gerekçesini ve bunun sonucunda meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ediyor. Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunuyor, yatırımcı ilişkileri uygulamalarını gözetiyor. Ayrıca SPK’nın ‘Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getiriyor.

Komitenin çalışma esasları hakkında ayrıntılı bilgi için dokümanı inceleyebilirsiniz.

  • KYK Çalışma Esasları Detay