Pay Sahiplerine Duyuru

Pay Sahiplerine Duyuru

Hisselerini Kaydileştirmeyen Pay Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirmek üzere şirketimize teslim edilmemiş tüm hisseler üzerindeki haklar, bu tarihten sonra Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne intikal etmiş kabul edilir.

Ancak konuyla ilgili olarak 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının kısmen iptali üzerine, Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik gereği, hisse senetlerinizi tutanak karşılığında Petkim’e teslim ederek bu tutanakla birlikte, haklarınızı talep etmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne dilekçeyle müracaat etmeniz gerekir.