Kurumsal Strateji

Kurumsal Strateji

Şirketlerin kurumsal varlıklarının sürdürülebilir olması için “kurumsal yönetim” anlayışının oluşturulması ve güçlendirilmesi önemli.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumla ilgili beyanlarına yer vermeleri gerekiyor. Bu kapsamda Petkim Yönetim Kurulu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tespit ettiği Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlama konusunda azami gayret gösteriyoruz.

SPK tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne en üst düzeyde uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hisselerimizin %49’u halka açık ve her şeyden önce değerli pay sahiplerimizin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflık, menfaat sahiplerinin memnuniyeti, topluma ve çevreye karşı sorumluluk alanlarında ülkemizin en iyisi olmayı amaçlıyoruz.
Yönetim Kurulumuz, “İyi Yönetim”in gerektirdiği uygulamalar konusunda son derece duyarlı davranıyor, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni içselleştirerek özenle yürütüyor. Bu doğrultuda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Derecelendirmesi yaptırarak konuya ne kadar önem verdiğimizi kanıtlıyoruz.