Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Teblig

Değerli İş Ortağımız,

19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)” yayınlanmıştır. Buna göre,

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılan sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu durumda, ürün satış sözleşmelerine ilişkin olarak 19 Nisan 2022 tarihi (bu tarih de dahil olmak üzere) itibariyle düzenlenmiş faturalardan doğan ödemeleri ancak Türk Lirası cinsinden kabul edeceğiz. Döviz cinsinden belirlenmiş rakamın Türk Lirası’na çevrilmesinde ise ödeme gününde geçerli olacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru olarak belirlenmiştir.

İlgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,