Petkim’den 2023 yılında 7,4 milyar TL net kâr

Petkim, STAR Rafineri entegrasyonu ve başarılı operasyonel faaliyetleri sayesinde, güçlü bilançosunu 2023 yılında da korudu. Petrokimya sektöründe kar marjlarındaki daralmaya rağmen, Rafineri-Petrokimya entegrasyonunun sinerjisi ile 2023 yılını 7,4 milyar TL net kârla kapattı.

Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Petkim, 2023 yılı toplamında enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre 60,4 milyar TL satış gerçekleştirdi. Yine enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre Petkim’in 2023 yılındaki net karı 7,4 milyar TL oldu.

Petrokimya sektöründe kar marjlarının daraldığı, jeopolitik dalgalanmaların yaşandığı 2023 yılında Petkim’in elde ettiği finansal sonuçlarda; yönetimin verimlilik artırıcı girişimleri, operasyonel ve finansal kararları ile STAR Rafineri’yle olan entegrasyonu önemli rol oynadı. 2023 yılında uygulamaya giren enflasyon muhasebesi ise Petkim’in bilanço kalemlerinin gerçeğe uygun değerinde gösterilmesini sağladı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) 2023 İhracatın Yıldızları listelerine göre Petkim, dolaylı ve doğrudan toplam 557 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek uzun yıllardır olduğu gibi 2023 yılında da hem genel sıralamada hem de kimya kategorisinde Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu oldu.

Petkim’de sürdürülebilir üretim hedefi

Her geçen gün önemi artan sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, SOCAR Türkiye ve grup şirketleri de sürdürülebilirlik ekseninde insana, topluma ve çevreye fayda sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılında Petkim, petrokimya sektöründe BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ne dahil olan ilk şirket oldu. Petkim’in 2022 yılı değerlendirmesindeki 45,87 olan genel sürdürülebilirlik notu, 2023 yılında 70,03 seviyesine çıktı. Sürdürülebilir üretim gerekliliklerinin uygulandığını tescilleyen ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) Plus sertifikası almaya hak kazan Petkim, biyo, döngüsel ve biyo-döngüsel ürünler de üretebilecek.

 


 

BAŞLICA GÖSTERGELER

1 Ocak -
31 Aralık 2023

1 Ocak -
31 Aralık 2022

Değişim

Fark

Net Satışlar (milyon TL)

60.441

97.857

(%38)

(37.416)

Brüt Kâr (milyon TL)

(2.328)

607

(%484)

(2.935)

Brüt Kâr Marjı (%)

(%3,9)

%0,6

(4,5)

 

Net Kâr (milyon TL)

7.414

(1.342)

(%652)

8.756

Net Kâr Marjı (%)

%12,3

(%1,4)

13,7

 

FAVÖK (milyon TL) (*)

3.305

3.948

(%16)

(643)

(*) Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilerdir.