Petkim kârlılığını 2022 yılında da sürdürdü

Petkim, güçlü nakit pozisyonu, kredibilitesi ve etkin planlama yöntemleri sayesinde petrokimya sektöründe kar marjlarındaki daralmaya rağmen 2022 yılını 6,5 milyar TL net kârla kapattı.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Petkim 2022 yılı sonunda 6,5 milyar TL’lik net kâr elde etti. Petkim, 2022 yılı toplamında satışlarını 2021 yılına göre yüzde 70 artırarak 49 milyar TL’ye yükseltirken, nakit varlıklarını da 13 milyar TL ye çıkardı.

Petrokimya sektöründe kar marjlarının önemli ölçüde daraldığı bu yılda Petkim’in elde ettiği başarılı finansal sonuçlarda, yetkin insan kaynağı, güçlü yönetim anlayışı, nakit pozisyonu, kredibilitesi ve STAR Rafineri ile olan entagrasyonu öne çıkıyor. Petkim’de geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik ve verimlilik için son derece öneme sahip olan ve dört yılda bir yapılan planlı bakım duruşu, operasyonel verimlilik ve stratejik yönetim anlayışı sayesinde hedeflenenden daha kısa sürede ve ön görülenden daha az maliyetle tamamlandı. Petkim, yılın ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyada düşen ürün fiyatları ve kar marjlarına rağmen, net dönem karını 6,5 milyar TL’ye çıkarttı.

Aynı zamanda Petkim’de 2022 yılında başarılı bir nakit yönetimi gerçekleştirildi. Bu sayede sağlanan güçlü likidite ile Petkim, 2023 yılı Ocak ayında vadesi gelen 500 milyon dolar tutarındaki Eurobond’u iç kaynakları ile öderken, yurtdışından 300 milyon dolar tutarında uzun vadeli yeni kaynak sağladı. Böylelikle 2023 yılında Eurobond ödemesi başarıyla gerçekleştirilirken uzun vadeli borçluluk 200 milyon dolar tutarında azaltılmış oldu.

Project Earth, Petkim’de devreye alındı

2022 yılında SOCAR Türkiye’nin SAP ile başlattığı S4/HANA projesi Project Earth, Petkim’de de uygulamaya başlandı. Veri odaklı bir şirket olma hedefi ile yürütülen bu proje sayesinde muhasebe işlemleri ve fatura onayları gibi kurumsal süreçler uçtan uca yönetilebiliyor ve SOCAR Türkiye ve grup şirketleri arasında veri akışı gerçekleştirilebiliyor.

Sürdürülebilir üretim

2022 yılı gerek Türkiye gerekse Avrupa’da sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin faaliyetlerinden kaynaklanan mutlak emisyonlarını azaltma amacıyla atılan adımlar doğrultusunda Petkim, sürdürülebilir üretim gerekliliklerinin uygulandığını tescilleyen ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) Plus sertifikası almaya hak kazandı. Sertifika kapsamında Petkim, biyo, döngüsel ve biyo-döngüsel ürünler üretebilecek.

BAŞLICA GÖSTERGELER

1 Ocak - 
31 Aralık 2022

1 Ocak - 
31 Aralık 2021

Değişim

Fark

Net Satışlar (milyon TL)

48.898

28.716

70%

20.183

Brüt Kâr (milyon TL)

4.119

6.417

-36%

-2.298

Brüt Kâr Marjı (%)

8,4%

22,3%

-13,9

 

Net Kâr (milyon TL)

6.545

5.517

19%

1.028

Net Kâr Marjı (%)

13,4%

19,2%

-5,8

 

FAVÖK (milyon TL)

3.948

6.242

-37%

-2.294

FAVÖK Marjı (%)

8,1%

21,7%

-13,7